Cum să devin radioamator

Nu de puține ori sunt întrebat „cu ce se ocupă radioamatorii…?” sau ” cum aș putea să devin și eu radioamator?” dar cea mai frecventă e „și ce câștigi din asta…?”. Daca la primele două voi încerca să dau un răspuns atât pentru cei care întreabă sau au întrebat cât și pentru cei care, eventual, vor să devină radioamatori, la cea de-a treia încă încerc să găsesc un raspuns.

Citește mai mult; un articol de YO8RHM

Proces Verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a CA a FRR din 04.05.2019

Proces verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a CA a FRR din 04.05.2019

Proces verbal

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a CA a FRR din 04.05.2019

 

Participanţi:

 • Dan Rabîncă, YO9FNP – preşedinte
 • Ştefan Radu, YO7SR – vicepreşedinte;
 • Cristian Simion, YO3LW – Preşedinte comisia centrală de Unde scurte;
 • Claudiu Ciorovan, YO4FYQ – Preşedinte comisia centrală de unde Ultrascurte
 • Sorin Nicolaescu, YO9SW – Preşedinte comisia centrală de telegrafie viteză;
 • Sorin Nimară, YO7CKQ – Preşedinte comisia centrală de creaţie tehnică;
 • Alex Chiru, YO9FYP – Preşedinte comisia de apel
 • Dana Creangă, YO7HKM – Preşedinte Colegiul de arbitri
 • Marius Mitruţ, YO3CZW – Secretar general al FRR

 

 

 1. Propunerea şi validarea membrilor Comisiilor şi Colegiilor din cadrul Federaţiei:

 

Comisie US – Preşedinte: YO3LW

 • Secretar: YO3DIU
 • Membrii : YO3DP , YO3GCL

 

Comisie UUS – Preşedinte: YO4FYQ

 • Secretar: YO7FWS
 • Membrii: YO5ER, YO3GEJ

 

Comisie Telegrafie – Preşedinte:  YO9SW

– Secretar:  YO8WW

–  Membru:  YO8RKQ

 

Comisie Radio Orientare – Preşedinte: YO7LOI

– Secretar: YO7MAE

– Membrii: YO7LZV si YO2MFH

 

Comisie Creaţie Tehnică – Preşedinte: YO7CKP

– Secretar: YO3FLR

– Membrii: YO2BCT, YO4UQ, YO4RLN, YO5DSG

 

Comisie Disciplină – Preşedinte: YO9FNP – interimar

 

Comisie Apel – Preşedinte: YO9FYP

– Secretar:  YO3AS

– Membru: YO7HUZ

 

Colegiul pentru Tineret – Preşedinte: YO7SR – interimar

 • Secretar: YO9ITW
 • Membru: YO3IMD
 • Membru: YO8TLK

Colegiul pentru Clasificari Sportive – Preşedinte YO3LW – interimar

 

Colegiu Arbitri – Preşedinte: YO7HKM

 • Secretar: YO8CT
 • Membri: YO9TW, YO5DSG

 

Colegiul Central al Antrenorilor – Preşedinte YO7HKM – interimar

 

Membrii comisiilor centrale şi colegiilor din cadrul FRR, precum şi preşedinţii interimari ai comisiilor vacante au fost votaţi în unanimitate.

 

 1. Discutarea Regulamentului GDPR

Având în vedere prevederile legale ale Regulamentului GDPR, s-a discutat propunerea desemnarii unui responsabil, în cadrul federaţiei, care să se ocupe de respectarea obligaţiilor ce revin FRR pe această linie.

S-a propus şi votat în unanimitate desemnarea Responsabilului GDPR  – în persoana lui YO3CZW – Secretar General al FRR.

În vederea respectării cadrului legal privind GDPR, s-a propus şi votat:

–  revizuirea cererii de legitimare a sportivilor în cadrul FRR, în sensul prevederii exprese a acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal

– acordarea expresă, de către sportivii participanţi la competiţii, a acordului dat FRR de a prelucra datele personale în cadrul întocmirii clasamentelor şi altor situaţii / statistici interne elaborate

– menţionarea pe site-ul organizaţiei a datelor de contact ale responsabilului GDPR, conform legislaţiei în vigoare.

 

 1. Diverse probleme organizatorice pentru o mai bună funcţionare a Consiliului de Administraţie şi al Comisiilor de specialitate
 2. Fiecare Preşedinte de Comisie sau Colegiu trebuie să realizeze un rezumat al activităţii desfăşurate de comisia/colegiul respectiv, pe care să îl prezinte în fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie;

Demararea unei activităţi de revizuire a Regulamentelor competiţiilor organizate de FRR. Fiecare preşedinte de comisie va face propuneri concrete în acest sens, în vederea discutării în Consiliul de Administraţie şi apoi supunerii dezbaterii publice

 1. Realizarea şi implementarea unor Roboţi pentru preluarea logurilor şi validarea lor pentru a fi trimise ulterior spre arbitrare. Se propune ca Robotul pentru Comisia de UUS să fie realizat în colaborare cu YO5ER.

YO7HKM propune găsirea unei soluţii pentru integrarea acestor roboţi în site-ul FRR şi găzduirea acestuia pe un server.

 1. Stabilirea limitelor de competenţă ale membrilor CA: Se discută şi se aprobă ca, în scopul unei abordări unitare, luăriile de poziţie oficiale ale FRR, precum şi comunicatele oficiale ale organizaţiei să fie făcute de Preşedintele FRR, iar în lipsa acestuia acestea de către Vicepreşedinte, conform statutului.
 2. Se aprobă oferirea accesului Preşedintelui FRR la e-mailul frr@hamradio.ro precum şi la corespondenţa fizică primită la federaţie
 3. Preşedinţii Comisiilor şi Colegiilor FRR se obligă să informeze membrii Consiliului de Administraţie despre problemele întâmpinate în desfăşurarea activităţii curente şi nu vor lua decizii sau emite opinii oficiale în numele FRR
 4. S-a propus şi votat spre validare clasamentul la Campionatul Naţional Unde Scurte CW, ediţia 2019.
 5. S-a propus şi votat afilierea proviziorie, până la urmatoarea Adunare Generală, conform statutului, a două noi cluburi sportive:
 • Clubul Sportiv de Radioamatorism DX Club Oradea;
 • Asociaţia Sportivă Palatul Copiilor Târgu Jiu
 1. Secretarul General YO3CZW a prezentat organizarea şi desfăşurarea CN Telegrafie Viteză 2019 precum şi Cupei Europei şi Campionatului Balcanic de HST 2019. A fost aprobat în unanimitate bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi deconturile aferente acestor două competiţii

S-a propus şi votat în unanimitate participarea FRR la Friedrichshafen 2019.

 1. A fost discutată iniţierea redactării unui Regulament cu termeni şi condiţii privind publicarea de către FRR pe site-ul organizaţiei a diferitelor articole pe teme de radioamatorism, ce nu au legătură directă cu activitatea competiţională, dar sunt de interes pentru radioamatorii YO.
 2.  S-a aprobat în unanimitate componenţa echipei de arbitrii pentru CI UUS:
 3. S-a discutat despre participarea echipei naţionale YR0HQ în cadrul Campionatului Mondial IARU HF din iulie 2019: software ce urmează a fi folosit, coordonarea echipei. De asemenea, pentru o mai bună evidenţiere a rezultatelor radioamatorilor YO, se va încuraja şi participarea acestora în mod individual în competiţie, în scopul obţinerii unor rezultate de Top 6 World.
 4. S-au discutat şi aprobat aspecte privind organizarea YO DX HF Contest, ediţia 2019: abordarea unitară a arbitrării atât pentru staţiile YO cât şi pentru cele străine; desemnarea arbitrului competiţiei: YO9FNP
 5. A fost facută o prezentare a bugetului de venituri şi cheltuieli al federaţiei, de către secretarul general al FRR (YO3CZW)

După discutarea în cadrul Consiliului de Adminstraţie, aspectele din cadrul punctului 3 al ordinii de zi (literele de la “1” la “14”) au fost votate în unanimitate.

Comisia de US-minuta 1

Comisia de US formată din YO3LW, YO3DIU, YO3GCL și YO3DP au discutat în cadrul întâlnirii din luna Aprilie 2019 următoarele aspecte legate de activitatea viitoare a comisiei:
-Întocmirea unui tabel cu potențialii participanți la concursul IARU HF ediția 2019. Evaluarea performanțelor anterior obținute și modul în care acestea pot fi fructificate.
-Discuții privind comasarea într-un singur concurs național HF numit: „Memorial YO” a tuturor competițiilor memoriale existente în prezent. Din dorința de a maximiza participarea stațiilor YO.
-Refacerea site-lui www.hamradio.ro precum și www.yodx.ro. Întrebuințarea soft-lui de concurs pentru YO DX HF cumpărat de către FRR de la HA1HA. Să luam contact cu distribuitorul.
-Discuții privind introducerea benzii de 160m în cadrul campionatului YO DX HF începand cu 2020.
-Diverse.

Campionatul Internațional ȋn UUS ale României YO DX VHF/UHF/SHF 2019

Federația Română de Radioamatorism organizează în perioada 6-7 Iulie 2019
Campionatul Internațional de Unde Ultrascurte al României.

Regulamentul concursului se gasește la pagina: http://frr.uus.ro/regulament.html

Logurile în format EDI se trimit la adresa: http://frr.uus.ro/upload.php

Site-ul concursului și rezultatele din anii anteriori: http://frr.uus.ro/index_CI.html

Comisia de unde ultrascurte a FRR are onoarea să vă invite, indiferent de apartenența la un radioclub, asociație, să participați la acest concurs inedit. Ne dorim ca transparența, corectitudinea, fairplay-ul să primeze. Deoarece concomitent se desfasoară și alte concursuri organizate de țările vecine, ne dorim ca numarul stațiilor YO să fie cât mai mare.

Vă așteptăm și vă dorim succes!

Rezumat Friedrichshafen

Stimați colegi,
Vă transmit spre informare un rezumat al discuțiilor avute în cadrul întalnirii IARU de la Friedrichshafen:

În data de 21 iunie 2019, în localitatea Friedrichshafen, Germania, reprezentanții Federației Române de Radioamatorism au participat la întâlnirea de lucru organizată de IARU cu organizațiile naționale afiliate.

Gazda întâlnirii a fost Don Beattie, G3BJ, Președintele IARU Regiunea 1, iar discuțiile au vizat eforturile conjugate pe care IARU împreuna cu organizațiile afiliate le întreprind pentru apărarea drepturilor radioamatorilor privind utilizarea spectrului radio.

Astfel, în cadrul întâlnirii CEPT – WRC 19 ce a avut loc la Praga în perioada 17-21 iunie 2019, IARU a avut deja o primă luare de poziție față de propunerea Franței de alocare a spectrului de frecvențe 144-146 MHz pentru utilizarea de către Serviciul Mobil Aeronautic.

Având în vedere faptul că în cadrul acestei întâlniri doar autoritatea de reglementare din Germania s-a opus propunerii Frantei, IARU pregătește în acest moment o documentație complexă pentru ca, în cadrul întâlnirii CEPT ce va avea loc la începutul lunii august 2019, să poată apăra cu argumente solide statutul de utilizator primar pe care radioamatorii îl au referitor la banda de 2m.

În cadrul acestor eforturi conjugate, la începutul lunii iulie 2019, Federația Română de Radioamatorism va redacta și înainta către ANCOM o documentație prin care să ne susținem cu argumente utilizarea benzii de 2m cu statut de utilizator primar de către radioamatorii YO și să solicitam ca pozitia pe care autoritatea română de reglementare o va avea în cadrul întâlnirii CEPT din august să fie una favorabilă radioamatorilor.

La întâlnirea de lucru de la Friedrichshafen, ce a durat peste două ore, Federația Română de Radioamatorism a fost reprezentată de Președintele Dan Rabîncă – YO9FNP și de Secretarul General Marius Mitruț – YO3CZW.

În cursul zilei de sâmbătă 22 iunie, în urma invitației Președintelui IARU R1 Don Bettie G3BJ, în cadrul unei noi întâlniri ce a durat peste 30 de minute,  Președintele Federației Române de Radioamatorism Dan Rabîncă YO9FNP a prezentat câteva aspecte din strategia de dezvoltare a F.R.R., printre care: relațiile cu autoritatea de reglementare ANCOM, biroul de QSL, implicarea tinerilor în activitățile de radioamatorism, laturile sportive și respectiv de hobby ale radioamatorismului în YO, aspecte ce au fost apreciate de către conducerea IARU.

73,
Dan YO9FNP

Echipa YR0HQ – 2019

                          
Anul160 m80 m40 m20 m15 m10 mScor declarat
CWSSBZoneMultCWSSBZoneMultCWSSBZoneMultCWSSBZoneMultCWSSBZoneMultCWSSBZoneMult
200936021812308757822443188216333865237024115369114011523756851931224317104872
201033295811384168114992067168292549930820810666408
2011350189532472141111171677170685273549243010365061
201234217611267826252638159511383655207918614865159015035168777692294616989952
2013
2014303516317024441937171911974151266121034965139314625162643708334818696039
201537616911308574892344147611273861247423705170132411164761568297295117759688
2016327807288955432339151112034157184413984958119812113849617573264612779842
20173001368318173062143174210824106123062201547110067394257258259113313575360
20182861279319195832437184414014352245224254962113712103550631354233414749201