Comunicări din partea membrilor afiliați

Concurs “Cupa Bucovinei”

Concurs “Cupa Bucovinei”

Radioamatorii bucovineni organizează în data de 30 Octombrie 2023 ediţia a VIII-a a concursului „CUPA BUCOVINEI” dedicată sărbatoririi „Zilei Bucovinei”.

Cu această ocazie, radioamatorii bucovineni lansează invitaţia către toţi radioamatorii de a participa la acest concurs, în banda de 80m, în data de 30.10.2023 între orele 15.00-17.00 UTC.

În perioada 10.10.2023 – 30.11.2023 va fi activ indicativul special YR8BA care promovează concursul “Cupa Bucovinei” din 30 Octombrie şi evidenţiază semnificaţia acestui eveniment istoric „Ziua Bocovinei” în data de 28 Noiembrie 2023.

Detaliile se pot accesa pe website-ul https://www.qrz.com/ , introducând indicativul special YR8BA. Regulamentul concursului “Cupa Bucovinei” se poate reţine prin accesarea website: https://www.hamradio.ro/  şi  https://www.radioamator.ro/ .

Scopul principal al acestui concurs este stimularea interesului radioamatorilor pentru fostele regiuni istorice ale României,  în special pentru regiunea istorică BUCOVINA. Totodată dorim promovarea interesului pentru cunoasterea istoriei „Ţinutului Mănăstirilor” ca simbol al identitaţii europene a românilor.

Nu în ultimul rând, urmărim întărirea legăturilor de prietenie dintre radioamatorii din România şi realizarea unor punţi de legătură bazate pe respect şi încredere cu radioamatorii din ţările vecine.

Aici găsiţi regulamentul concursului “Cupa Bucovinei”

Diploma “Principatul Moldovei”

Diploma “Principatul Moldovei” 660 de ani de la prima atestare documentară a Moldovei independente

 Scopul acţiunii este acela de a marca 660 de ani de la prima atestare documentară a Principatului Moldovei ca entitate statală de sine stătătoare şi independentă sub domnia voievodului Bogdan I.

Premize istorice:

Descălecătorul” Dragoş, reuşise să înfiinţeze, în partea de est a Maramureşului, o nouă entitate teritorială, în calitate de Marcă Ungară, numită Moldova, după râul cu acelaşi nume. Moldova lui Dragoş şi a urmaşilor săi până la Bogdan I era dependentă de Ungaria.

Bogdan I, voievod român din Maramureş, fiind în conflict cu regele Ungariei încă din 1343, ia decizia să treacă munţii în Moldova. Data plecării lui Bogdan I în Moldova, împreună cu fiii săi, rude şi o oaste mică, nu se cunoaste cu certitudine, dar izvoarele istorice spun că trecerea munţilor a avut loc cândva după 24 iunie 1360.

Domnitorul Moldovei Bogdan I este considerat întemeitorul Moldovei independente, cu reşedinţa la Baia (localitate pe teritoriul actual al jud. Suceava).

Deşi Dragoş este descălecător în Moldova, totuşi Bogdan I este numit în Cronica (Pomelnicul) de la Mănăstirea Bistriţa ca cel dintâi domn al ţării. Acest fapt se datorează obţinerii pe timpul lui Bogdan I a oricărei independenţe a românilor din nou creata Moldova şi ieşirii acesteia de sub suzeranitatea ungară. Prin urmare  Bogdan I este considerat de către istorici întemeietorul Principatului Moldova, independent. În anul 1360 apare prima menţiune documentară despre Ţara Moldovei, ca entitate statală de sine stătătoare şi independentă.

După voievodul Bogdan I ca întemeietor al Principatului, Moldova a fost numită şi Bogdania. De la el s-a păstrat şi prima monedă moldovenească, cu inscripţia: “Moneda Moldaviae – Bogdan Waiwo(da)”. Bogdan I a zidit o mănăstire la Rădăuţi (în Bucovina), unde a şi fost înmormântat, construită din piatră brută şi cioplită şi care şi-a menţinut forma iniţială de bazilică adaptată cultului ortodox până astăzi.

Bogdan I este recunoscut ca domnitor şi conducător al unui stat Independent, care va uni şi alte teritorii sub el. Moldova era numită de străini şi cu alte nume: Valahia Mică, Rusovlahia (Ţara de lîngă Rusia Haliciană), iar mai târziu turcii o numesc Bogdania, după numele primului voievod al principatului independent.

Dragoş I, Domn al  Mărcii ungare Moldova.  Bogdan I, Domn al Principatului independent Moldova

1 Întemeindu-se pe vechile structuri administrative, fiscale şi, poate, ecleziastice, Bogdan I şi urmaşii săi în scaunul voievodal, au reuşit să consolideze independenţa şi suveranitatea Ţării Moldovei, la început într-o arie geografică mai restrânsă, treptat înglobând întregul spaţiu dintre Carpaţi, Nistru şi Marea Neagră. Noul stat se impune şi în plan internaţional, fiindu-i recunoscută independenţa – în primul rând de către regele Ungariei – şi stabilind diverse relaţii cu mai multe ţări.

Diploma “Principatul Moldovei”:

Emitent : C.S.T.A. Suceava – Secţia de radioamatorism – YO8KGA

Perioada de desfăşurare : 14 sept. 2020, ora 000 – 27 sept. 2020, ora 2359  În această perioadă va fi activ indicativul special YR660BOG.

Moduri de lucru: SSB, CW, mixt (ssb + cw)

Benzi de lucru: 80 m şi 40 m

Condiţii de obţinere a diplomei:

Pentru obţinerea diplomei sunt necesare un număr de 60 de legături efectuate cu staţii din judeţele (conform actualei organizări administrative):

  • Suceava, Neamţ, Bacău, Vaslui, Iaşi, Botoşani – districtul 8 În următoarele condiţii:
  • realizarea a cel puţin o legătură cu indicativul special YR660BOG, în oricare mod de lucru şi în oricare din benzile de lucru menţionate;
  • realizarea a cel puţin o legătură cu indicativul YO8KGA, în oricare mod de lucru şi în oricare din benzile de lucru menţionate;
  • realizarea de legături cu staţii din judeţele menţionate mai sus; cu aceeaşi staţie se poate lucra o singură dată pe zi, indiferent de bandă şi mod de lucru. Diploma se acorda tuturor radioamatorilor autorizaţi care îndeplinesc condiţiile de acordare, inclusiv radioamatorilor receptori.

Solicitarea diplomei se va face în maxim 15 zile de la data finalizării perioadei de desfăşurare a acţiunii prin trimiterea logurilor solicitanţilor pe adresa de mail:  yo7gdb@yahoo.com. Logurile vor fi realizate in format cabrilio (.cbr sau .log).

Diploma este gratuită. Pentru cei care doresc diploma tipărită, vor face aceasta menţiune în mail, comunicandu-se adresa la care sa fie expediata de catre organizatori.

Manager Diplomă :  YO7GDB – Mugurel Creangă