Cluburi

Diploma “Principatul Moldovei” 660 de ani de la prima atestare documentară a Moldovei independente

 

Scopul acţiunii este acela de a marca 660 de ani de la prima atestare documentară a Principatului Moldovei ca entitate statală de sine stătătoare şi independentă sub domnia voievodului Bogdan I.

 

Premize istorice:

 

Descălecătorul” Dragoş, reuşise să înfiinţeze, în partea de est a

Maramureşului, o nouă entitate teritorială, în calitate de Marcă Ungară, numită Moldova, după râul cu acelaşi nume. Moldova lui Dragoş şi a urmaşilor săi până la Bogdan I era dependentă de Ungaria.

Bogdan I, voievod român din Maramureş, fiind în conflict cu regele Ungariei încă din 1343, ia decizia să treacă munţii în Moldova. Data plecării lui Bogdan I în Moldova, împreună cu fiii săi, rude şi o oaste mică, nu se cunoaste cu certitudine, dar izvoarele istorice spun că trecerea munţilor a avut loc cândva după 24 iunie 1360.

Domnitorul Moldovei Bogdan I este considerat întemeitorul Moldovei independente, cu reşedinţa la Baia (localitate pe teritoriul actual al jud. Suceava).

Deşi Dragoş este descălecător în Moldova, totuşi Bogdan I este numit în Cronica (Pomelnicul) de la Mănăstirea Bistriţa ca cel dintâi domn al ţării. Acest fapt se datorează obţinerii pe timpul lui Bogdan I a oricărei independenţe a românilor din nou creata Moldova şi ieşirii acesteia de sub suzeranitatea ungară. Prin urmare  Bogdan I este considerat de către istorici întemeietorul Principatului Moldova, independent. În anul 1360 apare prima menţiune documentară despre Ţara Moldovei, ca entitate statală de sine stătătoare şi independentă.

După voievodul Bogdan I ca întemeietor al Principatului, Moldova a fost numită şi Bogdania. De la el s-a păstrat şi prima monedă moldovenească, cu inscripţia: “Moneda Moldaviae – Bogdan Waiwo(da)”. Bogdan I a zidit o mănăstire la Rădăuţi (în Bucovina), unde a şi fost înmormântat, construită din piatră brută şi cioplită şi care şi-a menţinut forma iniţială de bazilică adaptată cultului ortodox până astăzi.

Bogdan I este recunoscut ca domnitor şi conducător al unui stat Independent, care va uni şi alte teritorii sub el. Moldova era numită de străini şi cu alte nume: Valahia Mică, Rusovlahia (Ţara de lîngă Rusia Haliciană), iar mai târziu turcii o numesc Bogdania, după numele primului voievod al principatului independent.

 

 

Dragoş I, Domn al       Bogdan I, Domn al

Mărcii ungare             Principatului

Moldova            independent Moldova

 

 

 

1 Întemeindu-se pe vechile structuri administrative, fiscale şi, poate, ecleziastice, Bogdan I şi urmaşii săi în scaunul voievodal, au reuşit să consolideze independenţa şi suveranitatea Ţării Moldovei, la început într-o arie geografică mai restrânsă, treptat înglobând întregul spaţiu dintre Carpaţi, Nistru şi Marea Neagră. Noul stat se impune şi în plan internaţional, fiindu-i recunoscută independenţa – în primul rând de către regele Ungariei – şi stabilind diverse relaţii cu mai multe ţări.

 

Diploma “Principatul Moldovei”:

 

Emitent : C.S.T.A. Suceava – Secţia de radioamatorism – YO8KGA

 

Perioada de desfăşurare : 14 sept. 2020, ora 000 – 27 sept. 2020, ora 2359  În această perioadă va fi activ indicativul special YR660BOG.

 

Moduri de lucru: SSB, CW, mixt (ssb + cw)

 

Benzi de lucru: 80 m şi 40 m

 

Condiţii de obţinere a diplomei:

Pentru obţinerea diplomei sunt necesare un număr de 60 de legături efectuate cu staţii din judeţele (conform actualei organizări administrative):

  • Suceava, Neamţ, Bacău, Vaslui, Iaşi, Botoşani – districtul 8 În următoarele condiţii:
  • realizarea a cel puţin o legătură cu indicativul special YR660BOG, în oricare mod de lucru şi în oricare din benzile de lucru menţionate;
  • realizarea a cel puţin o legătură cu indicativul YO8KGA, în oricare mod de lucru şi în oricare din benzile de lucru menţionate;
  • realizarea de legături cu staţii din judeţele menţionate mai sus; cu aceeaşi staţie se poate lucra o singură dată pe zi, indiferent de bandă şi mod de lucru. Diploma se acorda tuturor radioamatorilor autorizaţi care îndeplinesc condiţiile de acordare, inclusiv radioamatorilor receptori.

Solicitarea diplomei se va face în maxim 15 zile de la data finalizării perioadei de desfăşurare a acţiunii prin trimiterea logurilor solicitanţilor pe adresa de mail:  yo7gdb@yahoo.com. Logurile vor fi realizate in format cabrilio (.cbr sau .log).

Diploma este gratuită. Pentru cei care doresc diploma tipărită, vor face aceasta menţiune în mail, comunicandu-se adresa la care sa fie expediata de catre organizatori.

 

 

Manager Diplomă :  YO7GDB – Mugurel Creangă

2