Comisia Centrală Tehnică

Comisia Centrală Tehnică

Componență:

 

Sorin David NIMARĂ Preşedinte YO7CKQ yo7ckq@gmail.com
Cristian SIMION Membru YO3FLR cristi3flr@yahoo.com
Cristian COLONATI Membru YO3UQ yo4uq@yahoo.com
Cristian NEGRU Membru YO3FFF yo3fff@yahoo.ccom

Scop:

  • Organizarea Campionatului Național de Creație Tehnică a Radioamatorilor, ediția 2019.
  • Asigurarea suportului tehnic de specialitate în relația de parteneriat cu ANCOM în scopul restructurarii chestionarelor de la examenul de obținere a certificatului de radioamator. Dar și în probleme legate de spectru, moduri de lucru și reglementări diverse.
  • Propunerea unor noi categorii de participare la Campionatul Național de Creație Tehnică a Radioamatorilor în scopul promovarii realizarilor bazate pe tehnologia SDR, aplicații ale platformei ARDUINO pentru radioamatori și a echipamentelor de microunde, deschizând astfel noi orizonturi de explorat.
  • Întreținerea și dezvoltarea în continuare a site-lui web al Comisiei Centrale Tehnice
  • Demarearea unui proiect de promovare a radioamatorismului în rândul tinerilor prin participarea directă în cadrul programului “Școala altfel” în parteneriat cu structurile locale de învățământ.
  • Întocmirea unui plan de marketing care sa vizeze furnizorii naționali de componente electronice pentru a participa cu standuri sau materiale specifice la Simpo YO. Se va încerca obținerea de sponsorizări în componente electronice destinate premierii unor “nișe de participanti” în scopul încurajarii participarii.

Activități curente:

  • Actualizarea unei  baze de date cu radioamatorii cu preocupări  tehnice deosebite
  • Întreținerea paginii de web: https://tehnic.frr.org.ro/

Activități planificate:

  • Conform cu minuta din 01.04.2019