Comisia Centrală de Unde Scurte

Comisia Centrală de US

Componență:

Ioan-Spiridon MIHAI Președinte YO7CW yo7cvl@yahoo.com
Ștefan FENYO Secretar YO3JW fenyo3jw@yahoo.com
Marian ARADOAEI Membru YO3DIU yo3diu@gmail.com
Cornelius SPORIȘ Membru YO4DW yo4dw.ro@gmail.com
Cristian Eugen SIMION Membru YO3LW simion.cristian@gmail.com