Colegiul Pentru Competiţii şi Clasificări

Componență:

Horia Mircea OŞORHAN Președinte YO5EI yo5ei@yahoo.ro
Maria BOLOGA Secretar YO5CEU
Bela BARTHA Membru YO5TP

Scop:

  • Evaluarea dosarelor pentru acordarea diferitelor calificative sportive, întocmirea proceselor verbale, urmărirea dosarelor și eliberarea diplomelor respective.
  • Toate dosarele, inclusiv cele pentru titlul de Maestru al Sportului, se depun la sediul Federației Române de Radioamatorism, acestea primesc un număr de înregistrare, se întocmește un proces verbal pe baza documentelor din dosar și este înaintat spre aprobare în prima sedință a CA-lui.

Activități curente:

 

Activități planificate: