On the occasion of the 30th anniversary of the Romanian revolution 1989-2019

Acum 30 de ani, Cortina de Fier s-a destrămat în Europa şi Războiul Rece dintre Est şi Vest s-a încheiat. Revoluția Română din 1989 a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă și demonstrații desfășurate în perioada 16 și 25 decembrie 1989, care au dus la căderea regimului comunist. Din păcate, peste 1000 de oameni au murit și peste 3000 au fost răniți. Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Revoluția din 1989, în perioada 1 Decembrie 2019 - 1 Februarie 2020 va fi activă stația YR2019REV. Pentru obținerea diplomei este necesar să se realizeze legături cu stația YR2019REV astfel încât să se obțină minim 5 puncte. Fiecare legătură conferă 1 punct o singură dată per fiecare bandă și mod de lucru in zile diferite. Nu se admit legaturi multiple/zi/mod. Diploma în format electronic este gratuită și se poate descărca de la:

http://www.hamradio.ro/revolutie2019/index.php

Solicitările pentru diploma în format tipărit se vor adresa la: revolutie@hamradio.ro

Stațiile YO vor trimite 10 Lei în contul FRR cu mențiunea "Revolutie" iar statiile DX vor trimite 5 Euro. Federația Română de Radioamatorism Cont: RO29RNCB0082044164610004 - BCR Sucursala Unirea CIF: 9452530

 

30 years ago, the Iron Curtain broke down in Europe and the Cold War between East and West ended. The Romanian Revolution of 1989 consisted of a series of protests, street fights and demonstrations held between December 16 and 25, 1989, which led to the fall of the communist regime. Unfortunately, over 1000 people died and over 3000 were injured. On the occasion of the 30th anniversary of the Revolution, the station YR2019REV will be active during the period: 1st of December 2019 - 1st of February 2020. In order to obtain the diploma, it is necessary to make connections with the YR2019REV in order to gain 5 points. Each connection confers 1 point on each band and mode of work in different days. No multiple connections are allowed per day/operation mode. The diploma can be downloaded free of charge from:

http://www.hamradio.ro/revolutie2019/index.php

Applications for the printed version will be addressed to: revolutie@hamradio.ro

The DX stations will send 5 Euros to the FRR account with the mention "Revolution" The Romanian Amateur Radio Federation Account: RO29RNCB0082044164610004 - BCR Unirea Branch CIF: 9452530