PROIECT YODX VHF/UHF/SHF / Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband

YO4FYQ
Posts: 9
Joined: Sat Jun 29, 2019 3:23 pm

PROIECT YODX VHF/UHF/SHF / Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband

Post by YO4FYQ » Fri Dec 06, 2019 8:56 am

Buna ziua ,
Comisia de unde ultrascurte din cadrul Federatiei Romane de Radioamatorism, va propune spre dezbatere regulamentul celor 2 competitii din cadrul FRR.


Mentionam regulamentul este in dezbatre in faza de proiect . Poate prezentul proiect nu acopera toate cerintele. Ultima zi in care se mai pot face propuneri este joi 12.12.2019. Pentru o buna transparenta propunerile se vor face aici pe forum FRR , in cadrul topicului .


73 YO4FYQ/KN44FD ClaudiuRegulament “YODX VHF/UHF/SHF”
și “Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband”

- PROIECT -


1. Organizator: Federația Română de Radioamatorism

2. Scopuri și obiective:
- Creșterea nivelului de competitivitate şi performanță a radioamatorilor români, în contextul unei competiții deschise participării internaționale.
- Promovarea radioamatorismului românesc la nivel internațional.

3. Perioada de desfășurare a concursului:
Primul sfârșit de săptămână complet din luna iulie:
Sâmbătă 14:00.00 UTC - Duminică 13:59.59 UTC

4. Categorii de participare:
SOSB - un singur operator, o singură bandă
SOMB - un singur operator, mai multe benzi
MOSB - 2-4 operatori, o singură bandă
MOMB - 2-4 operatori, mai multe benzi

4.1 Benzi:

144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz, 2320 MHz, 3400 MHz, 5760MHz, 10360MHz, 24192MHz

4.2 Participanți:
Participanții la concursuri trebuie să fie autorizați ca radioamatori.
Participanții trebuie să respecte regulile de concurs, cerințele licenței proprii (putere maximă permisă, frecvențele și tipul de modulație) și să dea dovadă de sportivitate în întrecere.
Stațiile de club trebuie să utilizeze un singur indicativ pe toată durata concursului.

5. Controale:
Controlul RS sau RST urmat de un număr serial începând cu 001 și 6 caractere ale QTH-locatorului
Ex: 59003 KN34AC (SSB/FM) sau 599003 KN34AC (CW).
Se va transmite număr serial separat pe fiecare bandă, începând cu 001.

6. Punctaj:
Se atribuie 1 punct pentru fiecare km distanță între centrele locatoarelor în care sunt amplasate stațiile.

6.1. Multiplicatori:
• 1 pentru banda de 144 Mhz;
• 2 pentru banda de 432 Mhz;
• 4 pentru banda de 1296 Mhz.
• 8 pentru banda de 2320 Mhz;
• 10 pentru banda de 3400 Mhz;
• 12 pentru banda de 5760 Mhz;
• 20 pentru banda de 10360 Mhz;
• 30 pentru banda de 24192 Mhz.

7. Scor:
Scorul se calculează pentru fiecare bandă în parte, ca suma punctelor din legături înmulțită cu multiplicatorul benzii.
Pentru participanții la categoriile multiband se calculează suma scorurilor obținute pe fiecare bandă.


8. Legaturile duble
Legaturile duble sunt legaturi realizate cu o statie in acelasi mod si in aceeasi banda. Daca prima legatura dintre statii este validata, dublele se coteaza cu 0 puncte. Daca prima legatura nu este validata, a doua legatura (dubla) este acceptata.
Legaturile duble nu se penalizeaza; acestea nu trebuie marcate in log. Mai mult, este recomandat a se lasa legaturile duble in log.

8.1 Erori (penalizări):

Se anulează punctele la ambii corespondenți în cazurile:
• la o diferență de timp declarat mai mare de cinci minute;
• la erori în indicativul sau locatorul corespondentului; omiterea grupului “/P“ se consideră eroare indicativ;
• la erori RS(T), la numărul serial, la modul de lucru.
Nerespectarea regulamentului de concurs, declararea falsă a locatorului sau abateri de la regulamentul de radiocomunicații de amator duc la descalificare şi anularea punctelor acordate în concurs. Folosirea repetoarelor, telefoanelor sau a altor mijloace pentru a realiza un QSO duce la descalificarea participanților aflați în culpă.
Corectitudinea datelor, precum și respectarea formatului EDI, este atribuită exclusiv
participantului, prin asumarea fișei odată cu expedierea acesteia.
Comisia de disciplină a FRR poate sancționa concurenții care încalcă aceste reglementări suplimentar celor prezentate anterior.

9. Clasamente/premii:
În baza clasamentelor, vor fi acordate diplome în format electronic pentru locurile 1, 2 și 3, la fiecare categorie listată.

10. Arbitrare:
Arbitrii vor fi desemnați cu 45 zile înaintea desfășurării competiției.
Arbitrarea se va realiza în maxim 10 zile de la expirarea termenului de trimitere a log-urilor. Rezultatele se vor difuza în cadrul emisiunii QTC şi se vor publica pe site-ul oficial al Federației Române de Radioamatorism.

11. Loguri:
Se trimite un singur log pentru fiecare bandă, sub formă electronică, în format tip EDI, la adresa: http://frr.uus.ro/upload.php.
Cei care trimit loguri pentru mai multe benzi vor completa categoria de participare
SOMB / MOMB in fiecare log trimis, iar cei care participă pe o singură bandă vor completa
SOSB / MOSB. Participanții la categoria MB vor fi incluși și în clasamentele SB pentru benzile la care au trimis log.
Primirea fiecărui log va fi confirmată de către organizator.
Nu sunt acceptate log-uri pe hârtie sau în alte formate electronice decât formatul EDI.
Toate log-urile vor fi publicate împreună cu rezultatele oficiale ale concursului.
Termenul de trimitere a log-urilor este de 7 de zile calendaristice de la încheierea concursului.
Log-urile trimise după această dată nu se vor lua în considerare.
12. Precizări:
• Prin expedierea logului participantii declara ca au respectat intocmai prezentul regulament si accepta faptul ca orice decizie a comitetului de organizare este definitiva, neputand fi atacata in vreun fel.
• În cadrul concursului, pe o bandă, cu aceeași stație se poate lucra o singură dată indiferent de modul de lucru.
• Logurile de concurs se întocmesc separat câte un log pe fiecare bandă, începând cu 001.
• Un participant, indiferent de categorie, poate avea un singur semnal pe bandă la un moment dat.
• Participanții la categoriile SO nu pot fi asistați sau să folosească mai multe emițătoare simultan; prin “asistat” se înțelege ajutor uman în desfășurarea operării stației sau a traficului (evidență, ascultarea altei frecvențe, comutarea antenei, etc).
• La categoria MB aceste prevederi se aplică pentru fiecare bandă în parte.
• Vor fi evaluate numai checklog-urile care conțin minim 1 QSO cu stații YO, YP, YQ, YR.
• Logurile primite se vor afișa pe site-ul concursului.
• Prin trimiterea logului, concurentul își dă acceptul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) de către organizatorul concursului, în vederea stabilirii rezultatelor.
• Este recomandat ca numele fișierelor de log să conțină indicativul participantului și banda, exemplu: YO5XXX_144.edi sau YO5XXX_P_144.edi

• Exemple acceptate ca metodă secundară:
- Putem să încercăm o legătură pe 144.388?
- Am QRM, putem să ne mutăm în 144.218 kHz și să încercăm din nou?
- Nu am recepționat, putem să încercăm un QSO din nou?
- Mulțumesc pentru frumosul QSO! (Doar după ce legătura s-a realizat.)
• Exemple neacceptate ca metodă secundară:
- Am nevoie de numărul de control.
- Te rog repetă toată informația.
- Te rog confirmă “raport”, “număr de control”, “locator” etc.

Campionatul Național de Unde Ultrascurte Multiband al României:

În paralel cu concursul YODX VHF/UHF/SHF Contest, sportivii legitimați la un club/ asociație afiliată Federației Române de Radioamatorism pot participa în cadrul Campionatului Național de Unde Ultrascurte Multiband al României. În acest sens, participantul trebuie să specifice pe linia “PClub“ din header-ul logului de concurs, asociația afiliată FRR al cărei membru este.
În cadrul Campionatului Național de Unde Ultrascurte Multiband al României vor fi întocmite clasamente separate, în care vor fi incluși doar sportivii legitimați la o structură afiliată FRR, pentru următoarele categorii:

• SENIORI ( SOMB - un singur operator, mai multe benzi )
• ECHIPE ( MOMB - echipe formate din maxim 2-4 sportivi legitimați la același club afiliat FRR, mai multe benzi, un singur emițător )
• JUNIORI ( YN - stații operate de radioamatorii cu vârsta de cel mult 18 ani împliniți în anul concursului ).

Sportivii clasați pe primul loc la aceste 3 categorii primesc titlul de Campion Național al României, medalie, diplomă și tricou de campion, dacă la categoria respectivă sunt clasați concurenți din cel puțin 4 structuri sportive afiliate la FRR. Sportivii clasați pe locurile 2, respectiv 3, primesc diplome și medalii.

Regulile de desfășurare ale competiției “Campionatul Național de Unde Ultrascurte Multiband al Romaniei” sunt aceleași cu ale concursului “YODX VHF/UHF/SHF Contest”, stipulate în prezentul regulament.Urmează un exemplu de completare a logului în format EDI, caz virtual (ce este scris cu litere îngroșate reprezintă datele așa cum apar ele în log, ce este în paranteze cu litere subțiri sunt explicații).

[REG1TEST;1] (identificator de fișier; versiunea fișierului, obligatoriu)
TName=YO DX UUS (acronimul concursului, obligatoriu)
TDate=20170724;20170725 (data de început și de sfârșit a concursului AAAALLZZ obligatoriu)
PCall=YO1KAA (indicativul care este transmis, inclusiv /P, /AM etc, obligatoriu)
PWWLo=KN35HH (locatorul folosit, obligatoriu)
PExch=XX (exchange, control care desemnează țara, județul etc dacă figurează la control transmis, facultativ)
PAdr1=Vârful Corbilor (linia 1 cu adresa de unde se participă la concurs, obligatoriu)
PAdr2=Masivul Piatra Arsă (linia 2 cu adresa de unde se participă la concurs, obligatoriu)
PSect=SINGLE (codul categoriei la care se dorește participarea, obligatoriu)
PBand=435MHz (banda, obligatoriu)
PClub=YO1KZZ (indicativul stației clubului unde este membru participantul sau NONE, obligatoriu)
RName=Vasile Vasile (numele operatorului sau operatorului responsabil, obligatoriu)
RCall=YO1AAA (indicativul operatorului responsabil, fără suffix /P etc, obligatoriu)
RAdr1=Str, Lungă Nr 22 (linia 1 cu adresa operatorului responsabil, obligatoriu)
RAdr2=Bloc A4 scara 3 etaj 1 ap. 7 (linia 2 cu adresa operatorului responsabil, obligatoriu)
RPoCo=002345 (codul poștal al operatorului responsabil, obligatoriu)
RCity= Baia de Sus (orașul operatorului responsabil, obligatoriu)
RCoun=Romania (țara operatorului responsabil, obligatoriu)
RPhon=0429123456 (telefonul operatorului responsabil, obligatoriu)
RHBBS=yo1aaa@yahoo.com (adresa electronică a operatorului responsabil, obligatoriu)
MOpe1=YO1BAA; YO1BAC (linia 1 cu operatorii stațiilor multioperator, obligatoriu la MO)
MOpe2=YO1BAd; YO1BAE; YO1BAF (linia 2 cu operatorii stațiilor multioperator, obligatoriu la MO)
STXEq=FT 999 TS (tipul emițătorului, obligatoriu)
SPowe=45 (puterea emițătorului [W], obligatoriu)
SRXEq=FT 999 TS, Icom T33X (tipul receptorului sau receptoarelor, obligatoriu)
SAnte=Swan (antena, obligatoriu)
SAntH=4/735 (înălțimea antenei de la sol [m];înălțimea peste nivelul mării [m], obligatoriu)
CQSOs=58;5 (numărul pretins de QSO-uri; multiplicatorul de bandă, obligatoriu)
CQSOP=2436 (numărul de puncte pretinse obținute din QSO-uri, obligatoriu)
CWWLs=3;0;1 (numărul pretins de locatoare; bonus pe fiecare nou locator; multiplicator de locator, facultativ)
CWWLB=0 (numărul total de bonusuri acordate de locatoare, facultativ)
CExcs=0;0;1 (numărul pretins controale de tip exchange; bonus pentru fiecare exchange; multiplicator de exchange, facultativ)
CExcB=0 (numărul total de bonusuri din exchange, facultativ)
CDXCs=4;0;1 (numărul pretins de DXCC; bonus pentru fiecare DXCC; multiplicator de DXCC, facultativ)
CDXCB=0 (număr de bonusuri din DXCC, facultativ)
CToSc=12180 (scorul total, obligatoriu)
CODXC=LZ9X;KN22XS;1091 (indicativul; locatorul; distanța celei mai depărtate stații lucrate, obligatoriu)
[Remarks] (identificator care arată că urmează comentarii, obligatoriu)
(comentariile, dacă este cazul)
[QSORecords;58] (identificator pentru QSO-urile înregistrate în continuare; număr de QSO-uri înregistrate, obligatoriu)
170725;1445;OZ9SIG;1;59;001;59;006;;JO65ER;6;;N;N;
170725;1446;DL5BBF;1;54;002;59;023;;JO42LT;396;;N;N;
170725;1449;OZ1HLB/P;1;59;003;59;015;;JO55US;48;;N;;
170725;1450;DL6FBL;1;53;004;51;092;;JO40XL;608;;N;;
170725;1454;DF0TAU;1;54;005;59;084;;JO40QO;606;;;;
170725;1508;DJ3QP;1;55;006;59;095;;JO42FB;485;;;;
170725;1510;DG5TR;1;53;007;53;006;;JO53QP;242;;N;;
170725;1519;DL0WU;1;55;008;53;108;;JO31OF;609;;N;;
170725;1528;DL3LAB;1;59;009;59;046;;JO44XS;191;;N;;
170725;1532;DL5XV;1;56;010;59;033;;JO53AO;283;;;;
170725;1544;OZ8RY/A;1;56;011;57;010;;JO66HB;39;;N;;
170725;1553;OZ1AOO;1;59;012;59;001;;JO65FR;1;;;;
170725;1603;ERROR;;;013;;;;;0;;;;
170725;1618;DL0WX;1;53;014;52;174;;JO30FQ;688;;N;;
170725;1626;SM4HFI;2;53A;015;54A;019;;JP70TO;573;;N;N;
170725;1631;GM4YXI;2;57A;016;55A;015;;IO87WI;911;;N;N; 170725;1636;OH2AAQ;2;52A;017;59A;015;;KO29FX;851;;N;N;
170725;1640;OH2BNH;2;55A;018;57A;024;;KP20LG;891;;N;;
170725;1641;LA2AB;1;59A;019;57A;027;;JO59FV;479;;N;N;
170725;1646;SM5BSZ;2;55A;020;57A;029;;JO89IJ;480;;N;;
170725;1700;SK5BN;2;51A;021;55A;026;;JP80UE;585;;N;;
170725;1720;DL9LBA;2;529;022;559;056;;JO44UP;213;;;;
170725;1730;SK6NP;2;559;023;539;029;;JO68MB;262;;N;;
170725;1736;OH1MDR;2;52A;024;57A;023;;KP01VJ;830;;N;; 170725;1739;OY9JD;2;51A;025;52A;011;;IP62OA;1302;;N;N;
170725;1826;OZ9SIG;1;59;026;59;006;;JO65ER;0;;;;D

Înregistrările cu QSO-urile conțin, în ordine, separate prin punct și virgulă, următoarele:
data(AALLZZ); timpul(HHmm); indicativul; codul modului de lucru; RS(T) transmis; codul numeric transmis; RS(T) recepționat; codul numeric recepționat; exchange recepționat (nu este cazul); locatorul recepționat; puncte pe QSO; un nou exchange (nu este cazul); un nou locator (nu este cazul); un nou DXCC (nu este cazul); dublă nepunctată -(D).

Detalii referitoare la structura logului în format EDI se găsesc la:
http://www.ari.it/index.php?option=com_ ... 2%8C%A9=en


Comisia de Unde Ultrascurte din cadrul Federației Române de Radioamatorism
Claudiu Ciorovan YO4FYQ
2019


Ver.4 06.12.2019 YO4FYQ

yo2lsp
Posts: 13
Joined: Wed Sep 18, 2019 6:16 am

Re: PROIECT YODX VHF/UHF/SHF / Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband

Post by yo2lsp » Fri Dec 06, 2019 9:23 pm

A disparut din prezentul regulament referirea la schimbul de loguri cu concursurile desfasurate in paralel.
In regulamentul de anul trecut aparea fraza:
La validarea QSO-urilor se vor folosi şi log-uri ale stațiilor participante la alte competiții UUS organizate simultan, dacă acestea sunt transmise către organizatorul YO DX UUS. Vor fi evaluate numai log-urile care conțin minim 3 QSO-uri cu stații YO".

In prezentul regulament a fost redus nr necesar de statii YO de la 3 la 1 - un punct pozitiv.
In schimb se face un "schimb" de loguri intre YODX VHF/UHF/ SHF si Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband, dar nu se prevede nimic referitor la celelate competitii organizate in parelel. Sau se face schimb de loguri cu toti, sau ar trebui lasat optiunea participantului unde sa ii fie luat in considerare logul (trimite la unul sau amandoua concursuri organizate in paralel).

yo6cfb
Posts: 6
Joined: Fri Dec 06, 2019 3:17 pm

Re: PROIECT YODX VHF/UHF/SHF / Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband

Post by yo6cfb » Sat Dec 07, 2019 10:14 am

Va salut...
Cateva intrebari.
1. La ce se refera urmatoarea fraza
• La categoria MB aceste prevederi se aplică pentru fiecare bandă în parte.
Pentru ca in regulamentul din anul aceasta avea un inteles.
• Pentru a intra în clasamentul YO DX UUS sunt necesare minim 3 QSO-uri cu stații YO.
La categoriile multiband aceste prevederi se aplică pentru fiecare bandă în parte.
Acum fraza dinaintea precizarii actuale lipseste, si din aceasta cauza se poate intelege ca statiile MO nu au voie sa fie asistati.

2. • ECHIPE ( MOMB - echipe formate din maxim 2-4 sportivi legitimați la același club afiliat FRR, mai multe benzi, un singur emițător )
Adica se poate folosi un singur emitator /banda simultan, sau numai un singur emitator indiferent banda?
Daca este /banda, atunci numarul operatorilor permisi este /banda sau total? Pentru ca daca este pentru toate benzile si de exemplu daca se va lucra sa zicem pe 5 benzi simultan, atunci deja numarul operatorilor depaseste cel permis, chiar daca pe fiecare banda se trece cate un singur operator.

3. Ce inseamna METODA SECUNDARA?
Si de ce nu se pot folosi urmatoarele fraze?
- Am nevoie de numărul de control.
- Te rog repetă toată informația.
Adica in timpul qsoului nu pot ruga corespondentul sa-mi repete informatiile?

4. Nu se face referire la folosirea Clusterelor, si eventual al chatului, mai ales de la 1,3 GHz in sus.

5. Vad ca s-a renuntat la categoria SHF.
Aici au de pierdut mai ales cei de la categoria MOMB, care nu au dotare pentru benzile de SHF

73 de yo6cfb, Lacy

YO4FYQ
Posts: 9
Joined: Sat Jun 29, 2019 3:23 pm

Re: PROIECT YODX VHF/UHF/SHF / Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband

Post by YO4FYQ » Sat Dec 07, 2019 11:48 am

Salut Lacy
yo6cfb wrote:
Sat Dec 07, 2019 10:14 am
Va salut...
Cateva intrebari.
1. La ce se refera urmatoarea fraza
• La categoria MB aceste prevederi se aplică pentru fiecare bandă în parte.
Pentru ca in regulamentul din anul aceasta avea un inteles.
• Pentru a intra în clasamentul YO DX UUS sunt necesare minim 3 QSO-uri cu stații YO.
La categoriile multiband aceste prevederi se aplică pentru fiecare bandă în parte.
Acum fraza dinaintea precizarii actuale lipseste, si din aceasta cauza se poate intelege ca statiile MO nu au voie sa fie asistati.
2. Fraza cu ,,MB,, cu specificatia ca se aplica aceleasi reguli ca si la SB . Rezultatul punctelor pentru categoria MOMB este insumarea din toate benzile . De fapt ca in orice concurs unde exista categoria MOMB. La MO nu inteleg aici sensul intrebarii , tocmai prin faptul ca sunt 2-4 operatori totul este in cadrul echipei. Doar la SO nu ai cum sa fi ,,asistat,, prin prizma ca esti SINGLE .
yo6cfb wrote:
Sat Dec 07, 2019 10:14 am
2. • ECHIPE ( MOMB - echipe formate din maxim 2-4 sportivi legitimați la același club afiliat FRR, mai multe benzi, un singur emițător )
Adica se poate folosi un singur emitator /banda simultan, sau numai un singur emitator indiferent banda?
Daca este /banda, atunci numarul operatorilor permisi este /banda sau total? Pentru ca daca este pentru toate benzile si de exemplu daca se va lucra sa zicem pe 5 benzi simultan, atunci deja numarul operatorilor depaseste cel permis, chiar daca pe fiecare banda se trece cate un singur operator.
Asa cum este categoria MOMB ( fiind data si prin numarul de operatori 2-4) este cat se poate de clar , scrie un singur emitator care este folosit pe banda respectiva , probabil la ce te referi categoria ar fi fost MOMT (Multi Operator Multi TX). Pe scurt nu se poate opera simultan pe 2 benzi sau mai multe ....aici se poate pune in discutie daca este corect sa aplicam regula celor 10 minute dupa ce ai schimbat banda .

yo6cfb wrote:
Sat Dec 07, 2019 10:14 am
3. Ce inseamna METODA SECUNDARA?
Si de ce nu se pot folosi urmatoarele fraze?
- Am nevoie de numărul de control.
- Te rog repetă toată informația.
Adica in timpul qsoului nu pot ruga corespondentul sa-mi repete informatiile?

4. Nu se face referire la folosirea Clusterelor, si eventual al chatului, mai ales de la 1,3 GHz in sus.

Exact aici sunt informatiile ca alternativa in cadrul chat-ului , ce este acccept si ce nu .
Autopostarea pe cluster este interzisa
yo6cfb wrote:
Sat Dec 07, 2019 10:14 am
5. Vad ca s-a renuntat la categoria SHF.
Aici au de pierdut mai ales cei de la categoria MOMB, care nu au dotare pentru benzile de SHF
Au fost toate benzile integrate intr-o singura categorie , diferenta este data prin multiplictor la puncte . Eu cred ca cei de la MOMB nu au de pierdut mai ales ca vorbim de categoria cluburi unde doatara cu echipament este cumulta. Cluburile ar trebuii sa fie un ,,motor,, pentru competitii. Acum fiecare echipa isi face strategia pentru abordarea competitiei . Poate in acest fel reusim sa stimulam urcarea in frecventa prin multiplicatorul aferent.

73 yo4fyq

yo6cfb
Posts: 6
Joined: Fri Dec 06, 2019 3:17 pm

Re: PROIECT YODX VHF/UHF/SHF / Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband

Post by yo6cfb » Sat Dec 07, 2019 2:13 pm

Salut Claudiu..

Pe jumatate am inteles..Poate ca sunt greu de cap...hi..

In proiect la precizari se afla:
• Logurile de concurs se întocmesc separat câte un log pe fiecare bandă, începând cu 001.
• Un participant, indiferent de categorie, poate avea un singur semnal pe bandă la un moment dat.
.
.
• La categoria MB aceste prevederi se aplică pentru fiecare bandă în parte.
mai jos
• ECHIPE ( MOMB - echipe formate din maxim 2-4 sportivi legitimați la același club afiliat FRR, mai multe benzi, un singur emițător )
Deci ce inteleg eu..
primele fraze ma obliga sa fac loguri separate pe banda, si ca pot folosi un emitator pe banda, si ca aceste prevederi se aplica pentru fiecare banda in parte.
Ultima fraza in schimb imi interzice folosirea mai multori emitatori.
Atunci de ce trebuie sa fac logurile separate pe banda si incepand cu 001.
In US este clara prevederea:
Pentru staţiile YO pe toată durata competiției este permis un singur semnal transmis, indiferent banda și modul de lucru.

Aici fac si o paranteza... am vazut multe filmulete cu diferite statii cu MOMB unde simultan lucrau atat pe 2m cat si pe 70cm si si pe 23 cm.
Si eu am avut ocazia sa aud cand i-am cerut statiei sa faca qsy pe 70 cm, sa-mi raspunda cu "stai putin sa intreb pe ce freventa sunt colegii".
Deci intrebarea inca odata... se pote folosi simultan cate un emitator pe fiecare banda, sau numai UN singur emitator indiferent banda la un moment dat?
Daca raspunsul este un singur emitator, atunci nu vad rostul logurilor separate pe fiecare banda, mai ales daca mai vreti sa introduceti si regula de 10 minute.
Asa nu se mai poate face intelegere cu corespondentul sa faca qsy pe alta frecventa.

Scuze daca cer lamuriri suplimentare, dar cred ca este bine sa fie clarificate acum.

73 de yo6cfb, Lacy

YO4FYQ
Posts: 9
Joined: Sat Jun 29, 2019 3:23 pm

Re: PROIECT YODX VHF/UHF/SHF / Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband

Post by YO4FYQ » Sun Dec 08, 2019 10:11 am

Salut Laci , nu este o problema ina discuta . mai ales ca pentru asta suntem aici sa lamurim. Mai bine o lamurim decat sa fie neinteleasa sau interpretata.

yo6cfb wrote:
Sat Dec 07, 2019 2:13 pm

In proiect la precizari se afla:
• Logurile de concurs se întocmesc separat câte un log pe fiecare bandă, începând cu 001.
• Un participant, indiferent de categorie, poate avea un singur semnal pe bandă la un moment dat.
.
.
• La categoria MB aceste prevederi se aplică pentru fiecare bandă în parte.
mai jos
• ECHIPE ( MOMB - echipe formate din maxim 2-4 sportivi legitimați la același club afiliat FRR, mai multe benzi, un singur emițător )
Deci ce inteleg eu..
primele fraze ma obliga sa fac loguri separate pe banda, si ca pot folosi un emitator pe banda, si ca aceste prevederi se aplica pentru fiecare banda in parte.
Ultima fraza in schimb imi interzice folosirea mai multori emitatori.
Atunci de ce trebuie sa fac logurile separate pe banda si incepand cu 001.
In US este clara prevederea:
Pentru staţiile YO pe toată durata competiției este permis un singur semnal transmis, indiferent banda și modul de lucru.
Legat de fraza un singur semnal pe banda, este prevedere din simplu motiv daca ai face apel cu 3 statii simultan pe aceasi banda deci ocupi 3 frecvente ai sanse mai multe .......dau ex: YO12xxx cheama cu 3 echipamente simultan si ocupa 144.140, 144.275, 144.331
Logurile separate se fac incepand co 001 pe fiecare banda , nu este un control crescator ca la HF ,din simplu motiv asa prevede formatul EDI , in paralel mai probabil mai sunt si alte competiiti si ai posibilitatea de a trimite log si catre alti organizatori. deci lucrezi in 4 benzi ai 4 loguri separate,numarul punctelor inmultit cu multiplicatorul da rezultaul pe fiecare banda si se aduna cu numarul de benzi in care ai operat. Probabil daca ajuta nu vad de ce nu am specifica exact cum ai punctat in regulament ca este la HF ceva de genul .

Toate staţiile pe toată durata competiției este permis un singur semnal transmis, indiferent banda și modul de lucru.
yo6cfb wrote:
Sat Dec 07, 2019 2:13 pm
Aici fac si o paranteza... am vazut multe filmulete cu diferite statii cu MOMB unde simultan lucrau atat pe 2m cat si pe 70cm si si pe 23 cm.
Si eu am avut ocazia sa aud cand i-am cerut statiei sa faca qsy pe 70 cm, sa-mi raspunda cu "stai putin sa intreb pe ce freventa sunt colegii".
Deci intrebarea inca odata... se pote folosi simultan cate un emitator pe fiecare banda, sau numai UN singur emitator indiferent banda la un moment dat?
Daca raspunsul este un singur emitator, atunci nu vad rostul logurilor separate pe fiecare banda, mai ales daca mai vreti sa introduceti si regula de 10 minute.
Asa nu se mai poate face intelegere cu corespondentul sa faca qsy pe alta frecventa.

Scuze daca cer lamuriri suplimentare, dar cred ca este bine sa fie clarificate acum.

73 de yo6cfb, Lacy
Legat de rostul legaturilor separat pe banda am scris mai sus.
Am zis ca se poate nu ca vom introduce regula celor 10 min la schimbarea benzii
In concluzie ai un singur emitator si este folosit doar in banda care esti (ex daca esti in 144, nu mai poti folosi alt emitzator intr-o alta banda simultan cu 144 )

Daca mai sunt nelamuriri sau intrebari cu placere .

73 yo4fyq

yo6cfb
Posts: 6
Joined: Fri Dec 06, 2019 3:17 pm

Re: PROIECT YODX VHF/UHF/SHF / Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband

Post by yo6cfb » Sun Dec 08, 2019 11:01 am

OK Claudiu...
Multumesc pentru precizari...
Propunerea mea este sa modifici fraza respectiva.
In loc de pe bandă sa fie indiferent banda.
73 de yo6cfb, Lacy

YO4FYQ
Posts: 9
Joined: Sat Jun 29, 2019 3:23 pm

Re: PROIECT YODX VHF/UHF/SHF / Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband

Post by YO4FYQ » Sun Dec 08, 2019 12:46 pm

yo6cfb wrote:
Sun Dec 08, 2019 11:01 am
OK Claudiu...
Multumesc pentru precizari...
Propunerea mea este sa modifici fraza respectiva.
In loc de pe bandă sa fie indiferent banda.
73 de yo6cfb, Lacy
Lacy, cum am zis este doar o propunere
este bine sa avem mai multe pareri
Nu sunt impotriva dar trebuie sa fim foarte expliciti sa nu lasam loc de interpretarii noul regulament
O varianta sau o propunere , mai ales pentru cei care au operat la categoria echipe pot sustine si propune . As cum ai spus si tu ca ai opbservat pe afara .
Sa lasi libertatea ca in fiecare banda sa ai simultan operator. Sau mai bine zis un semnal pe fiecare banda . Asta ar duce la la o dinamica pe benzi.


73 yo4fyq

YO5ER
Posts: 8
Joined: Tue Jul 02, 2019 7:11 pm

Re: PROIECT YODX VHF/UHF/SHF / Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband

Post by YO5ER » Sun Dec 08, 2019 1:20 pm

De adaugat 2. Scopuri și obiective:
Cele 2 concursuri au loc simultan in felul urmator:
a-YODX VHF/UHF/SHF - pot participa radioamatori autorizati, indiferent de afilierea la un club.
b-Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband - pot participa doar radioamatori autorizati, membri ai cluburilor afiliate FRR
- Creșterea nivelului de competitivitate şi performanță a radioamatorilor români, în contextul unei competiții deschise participării internaționale.
- Promovarea radioamatorismului românesc la nivel internațional.
De adaugat la 12. Precizări:
• Prin trimiterea logului, concurentul isi da acceptul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) de catre organizatorul concursului in vederea stabilirii rezultatelor.
de schimbat la 12. Precizări:
• Participanții la categoriile SO nu pot fi asistați sau să folosească mai multe emițătoare simultan; prin “asistat” se înțelege ajutor uman în desfășurarea operării stației sau a traficului (evidență, ascultarea altei frecvențe, comutarea antenei, etc).
• La categoria MB aceste prevederi se aplică pentru fiecare bandă în parte.
cu
• Participanții la categoriile SO nu pot fi asistați sau să folosească mai multe emițătoare simultan; prin “asistat” se înțelege ajutor uman în desfășurarea operării stației sau a traficului (evidență, ascultarea altei frecvențe, comutarea antenei, etc).
• La categoria MB, operatorii pot sa fie asistati, si pot avea cate un semnal pe fiecare banda in acelasi timp.
• In cadrul "Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband", participantilor la aceasta categorie li se puncteaza si legaturile cu statii care nu sunt membri ai cluburilor afiliate FRR
Se modifica la 4. Categorii de participare:
SOSB - un singur operator, o singură bandă
SOMB - un singur operator, mai multe benzi
MOSB - mai multi operatori, o singură bandă
MOMB - mai multi operatori, mai multe benzi
Checklog - log control - nu se considera categorie de participare
73's YO5ER
Septy
Last edited by YO5ER on Sun Dec 08, 2019 2:42 pm, edited 2 times in total.

YO5ER
Posts: 8
Joined: Tue Jul 02, 2019 7:11 pm

Re: PROIECT YODX VHF/UHF/SHF / Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband

Post by YO5ER » Sun Dec 08, 2019 1:28 pm

O chestie care creaza mari confuzii este numele "Campionatul National de Unde Ultrascurte Multiband". Sa nu confundati concursul cu http://frr.uus.ro/CN/index.html Campionatul National din luna AUGUST. Pentru a fi recunoscut de MTS, din motive neintelese, acest campionat unde participa si statii straine (din luna IULIE - la care facem aici referire), are fix acelasi nume cu cel din AUGUST.

73's Septy
YO5ER

Post Reply