Proces Verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a CA a FRR din 04.05.2019

Proces verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a CA a FRR din 04.05.2019

Proces verbal

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a CA a FRR din 04.05.2019

 

Participanţi:

 • Dan Rabîncă, YO9FNP – preşedinte
 • Ştefan Radu, YO7SR – vicepreşedinte;
 • Cristian Simion, YO3LW – Preşedinte comisia centrală de Unde scurte;
 • Claudiu Ciorovan, YO4FYQ – Preşedinte comisia centrală de unde Ultrascurte
 • Sorin Nicolaescu, YO9SW – Preşedinte comisia centrală de telegrafie viteză;
 • Sorin Nimară, YO7CKQ – Preşedinte comisia centrală de creaţie tehnică;
 • Alex Chiru, YO9FYP – Preşedinte comisia de apel
 • Dana Creangă, YO7HKM – Preşedinte Colegiul de arbitri
 • Marius Mitruţ, YO3CZW – Secretar general al FRR

 

 

 1. Propunerea şi validarea membrilor Comisiilor şi Colegiilor din cadrul Federaţiei:

 

Comisie US – Preşedinte: YO3LW

 • Secretar: YO3DIU
 • Membrii : YO3DP , YO3GCL

 

Comisie UUS – Preşedinte: YO4FYQ

 • Secretar: YO7FWS
 • Membrii: YO5ER, YO3GEJ

 

Comisie Telegrafie – Preşedinte:  YO9SW

– Secretar:  YO8WW

–  Membru:  YO8RKQ

 

Comisie Radio Orientare – Preşedinte: YO7LOI

– Secretar: YO7MAE

– Membrii: YO7LZV si YO2MFH

 

Comisie Creaţie Tehnică – Preşedinte: YO7CKP

– Secretar: YO3FLR

– Membrii: YO2BCT, YO4UQ, YO4RLN, YO5DSG

 

Comisie Disciplină – Preşedinte: YO9FNP – interimar

 

Comisie Apel – Preşedinte: YO9FYP

– Secretar:  YO3AS

– Membru: YO7HUZ

 

Colegiul pentru Tineret – Preşedinte: YO7SR – interimar

 • Secretar: YO9ITW
 • Membru: YO3IMD
 • Membru: YO8TLK

Colegiul pentru Clasificari Sportive – Preşedinte YO3LW – interimar

 

Colegiu Arbitri – Preşedinte: YO7HKM

 • Secretar: YO8CT
 • Membri: YO9TW, YO5DSG

 

Colegiul Central al Antrenorilor – Preşedinte YO7HKM – interimar

 

Membrii comisiilor centrale şi colegiilor din cadrul FRR, precum şi preşedinţii interimari ai comisiilor vacante au fost votaţi în unanimitate.

 

 1. Discutarea Regulamentului GDPR

Având în vedere prevederile legale ale Regulamentului GDPR, s-a discutat propunerea desemnarii unui responsabil, în cadrul federaţiei, care să se ocupe de respectarea obligaţiilor ce revin FRR pe această linie.

S-a propus şi votat în unanimitate desemnarea Responsabilului GDPR  – în persoana lui YO3CZW – Secretar General al FRR.

În vederea respectării cadrului legal privind GDPR, s-a propus şi votat:

–  revizuirea cererii de legitimare a sportivilor în cadrul FRR, în sensul prevederii exprese a acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal

– acordarea expresă, de către sportivii participanţi la competiţii, a acordului dat FRR de a prelucra datele personale în cadrul întocmirii clasamentelor şi altor situaţii / statistici interne elaborate

– menţionarea pe site-ul organizaţiei a datelor de contact ale responsabilului GDPR, conform legislaţiei în vigoare.

 

 1. Diverse probleme organizatorice pentru o mai bună funcţionare a Consiliului de Administraţie şi al Comisiilor de specialitate
 2. Fiecare Preşedinte de Comisie sau Colegiu trebuie să realizeze un rezumat al activităţii desfăşurate de comisia/colegiul respectiv, pe care să îl prezinte în fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie;

Demararea unei activităţi de revizuire a Regulamentelor competiţiilor organizate de FRR. Fiecare preşedinte de comisie va face propuneri concrete în acest sens, în vederea discutării în Consiliul de Administraţie şi apoi supunerii dezbaterii publice

 1. Realizarea şi implementarea unor Roboţi pentru preluarea logurilor şi validarea lor pentru a fi trimise ulterior spre arbitrare. Se propune ca Robotul pentru Comisia de UUS să fie realizat în colaborare cu YO5ER.

YO7HKM propune găsirea unei soluţii pentru integrarea acestor roboţi în site-ul FRR şi găzduirea acestuia pe un server.

 1. Stabilirea limitelor de competenţă ale membrilor CA: Se discută şi se aprobă ca, în scopul unei abordări unitare, luăriile de poziţie oficiale ale FRR, precum şi comunicatele oficiale ale organizaţiei să fie făcute de Preşedintele FRR, iar în lipsa acestuia acestea de către Vicepreşedinte, conform statutului.
 2. Se aprobă oferirea accesului Preşedintelui FRR la e-mailul frr@hamradio.ro precum şi la corespondenţa fizică primită la federaţie
 3. Preşedinţii Comisiilor şi Colegiilor FRR se obligă să informeze membrii Consiliului de Administraţie despre problemele întâmpinate în desfăşurarea activităţii curente şi nu vor lua decizii sau emite opinii oficiale în numele FRR
 4. S-a propus şi votat spre validare clasamentul la Campionatul Naţional Unde Scurte CW, ediţia 2019.
 5. S-a propus şi votat afilierea proviziorie, până la urmatoarea Adunare Generală, conform statutului, a două noi cluburi sportive:
 • Clubul Sportiv de Radioamatorism DX Club Oradea;
 • Asociaţia Sportivă Palatul Copiilor Târgu Jiu
 1. Secretarul General YO3CZW a prezentat organizarea şi desfăşurarea CN Telegrafie Viteză 2019 precum şi Cupei Europei şi Campionatului Balcanic de HST 2019. A fost aprobat în unanimitate bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi deconturile aferente acestor două competiţii

S-a propus şi votat în unanimitate participarea FRR la Friedrichshafen 2019.

 1. A fost discutată iniţierea redactării unui Regulament cu termeni şi condiţii privind publicarea de către FRR pe site-ul organizaţiei a diferitelor articole pe teme de radioamatorism, ce nu au legătură directă cu activitatea competiţională, dar sunt de interes pentru radioamatorii YO.
 2.  S-a aprobat în unanimitate componenţa echipei de arbitrii pentru CI UUS:
 3. S-a discutat despre participarea echipei naţionale YR0HQ în cadrul Campionatului Mondial IARU HF din iulie 2019: software ce urmează a fi folosit, coordonarea echipei. De asemenea, pentru o mai bună evidenţiere a rezultatelor radioamatorilor YO, se va încuraja şi participarea acestora în mod individual în competiţie, în scopul obţinerii unor rezultate de Top 6 World.
 4. S-au discutat şi aprobat aspecte privind organizarea YO DX HF Contest, ediţia 2019: abordarea unitară a arbitrării atât pentru staţiile YO cât şi pentru cele străine; desemnarea arbitrului competiţiei: YO9FNP
 5. A fost facută o prezentare a bugetului de venituri şi cheltuieli al federaţiei, de către secretarul general al FRR (YO3CZW)

După discutarea în cadrul Consiliului de Adminstraţie, aspectele din cadrul punctului 3 al ordinii de zi (literele de la “1” la “14”) au fost votate în unanimitate.

Updated: 03/07/2019 — 2:57 PM

Lasă un răspuns