Comisia de QSL-uri și Diplome

Componență:

Simion Cristian Eugen Președinte interimar YO3LW simion.cristian@gmail.com
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant

Scop:

  • Evaluarea dosarelor pentru acordarea diferitelor calificative sportive, întocmirea proceselor verbale, urmărirea dosarelor și eliberarea diplomelor respective.
  • Toate dosarele, inclusiv cele pentru titlul de Maestru al Sportului, se depun la sediul Federației Române de Radioamatorism, acestea primesc un număr de înregistrare, se întocmește un proces verbal pe baza documentelor din dosar și este înaintat spre aprobare în prima sedință a CA-lui.

Activități curente:

  • Este in analiza dosarul D-lui Marius Bucur YO9FQT pentru acordarea calificativului sportiv categoria I-a

Activități planificate: