Arhiva‎ > ‎Concursuri‎ > ‎

Cupa Minorităților

1.       Organizator:

Organizator:  "CLUBUL SPORTIV AL RADIOAMATORILOR DIN JUDETUL BRAILA“

în colaborare cu DJST BRĂILA                                                       

2.       Frecvenţe, mod de lucru:

Se va lucra pe două benzi de frecvenţe în modurile CW şi SSB astfel:

            3510-3560 kHz CW

            3675-3775 kHz SSB

            7010-7035 kHz CW

            7045-7090 şi 7145-7190 kHz SSB

3.    Participanţi, categorii de participare

La competiţie pot participa radioamatori YO şi ER care vor fi împărţiţi în următoarele categorii:

§   Categoria A: radioamatori din Brăila;

§   Categoria B: radioamatori YO români, alţii decât cei din Brăila;

§   Categoria C: radioamatori YO aparţinând altor etnii decât cea românească;

§   Categoria D: radioamatori ER indiferent etnia;

§   Categoria E: radioamatori receptori;  

 4.    Dată, oră, etape, mod de operare , sambata 12 decembrie 2015

Prin Hotărâre de Guvern ziua de 18 decembrie a fost desemnată din 1998 ca Zi a Minorităţilor din România. Legat de această dată, competiţia va avea loc anual în ziua de sâmbătă care precede data de 18 decembrie şi se va desfăşura după următorul program:12 decembrie 2015

            -etapa I  orele 05.00-05.59 UTC în banda de 80m

            -etapa II orele 06.00-06.59 UTC în banda de 40m

Apelul competiţiei va fi TEST YO sau CQ YO. Modul de operare poate fi CW sau SSB. Cu o staţie se poate lucra o singură dată pe etapă, indiferent modul de lucru în CW sau SSB.

5.    Controale schimbate

Controlul schimbat în competiţie va conţine următoarele trei elemente:

- Controlul recepţiei RS(T);

- Un cod numeric variabil de la o legătură la alta, format din din trei cifre. Codul numeric este de tip “ştafetă”, respectiv la prima legătură din prima etapă radioamatorul transmite un cod format din cifra districtului urmată de două cifre alese la întâmplare după care, la următoarele legături va transmite codul numeric primit de la partener. În etapa a doua, la prima legătură se transmite ultimul cod primit în prima etapă apoi se continuă în modul “ştafetă”.

- Un cod alfanumeric fix pe durata concursului format din două caractere astfel:

a) YO pentru radioamatorii YO de etnie românească sau sataţii colective ce nu aparţin explicit unor asociaţii etnice altele decât cele româneşti, chiar dacă sunt operate de echipe alcătuite din radioamatori ce aparţin altor etnii.

b) Conform tabel de mai jos pentru radioamatorii YO sau staţii colective de altă etnie din YO în cazul în care sataţia colectivă este înfiinţată pe lângă asociaţii etnice cu caracter cultural, sportiv, social, educaţional etc, chiar dacă este operată de o echipă ce conţine radioamatori de etnie română. Radioamatorii ER transmit codul alfanumeric ER.

 

   Lista minorităţilor YO şi codul alfanumeric aferent

Nr.crt

Denumirea

Codul alfanumeric

1

Albanezi

ZA

2

Armeni

EK

3

Bulgari

LZ

4

Cehi

OK

5

Chinezi

BY

6

Croaţi

9A

7

Evrei

4X

8

Germani

DL

9

Greci

SV

10

Italieni

IA

11

Macedoneni

Z3

12

Maghiari

HA

13

Polonezi

SP

14

Romi

01

15

Ruşi-Lipoveni

02

16

Ruteni

03

17

Sârbi

YU

18

Slovaci

OM

19

Tătari

04

20

Turci

TA

21

Ucraineni

UR

           

            La formarea codului alfanumeric s-a folosit prefixul ţării de unde provine etnia respectivă, cu excepţia etniilor care nu au o ţară (poziţiile 14, 15, 16, 19). Acest cod alfanumeric va ţine loc de codul judeţului sau ţării din celelalte competiţii.

            Deoarece Brăila este organizatoarea acestei competiţii şi, în plus, este oraşul cel mai cosmopolit, radioamatorii care au amplasamentul de bază (cel care dă cifra districtului în indicativ) în Brăila vor folosi codul alfanumeric BR, reprezentând prin acesta toate etniile din Brăila.

            În concluzie, codul alfanumeric va fi:

            - BR pentru staţiile din Brăila, indiferent etnia

            - YO pentru staţiile YO de etnie românească sau cele din tabel pentru alte etni

            - ER pentru staţiile din Republica Moldova

6.    Punctaj, multiplicator, scor, penalizări

Se acordă următoarele puncte, funcţie de codul alfanumeric:

-staţiile cu cod alfanumeric YO sau ER acordă 2 puncte oricărei alte staţii indiferent modul de lucru;

-staţiile cu cod alfanumeric BR sau conform tabel acordă 4 puncte oricărei alte staţii indiferent modul de lucru.

            Multiplicatorul se calculează pe fiecare etapă şi este dat de numărul de staţii cu codul alfanumeric BR sau conform tabel (deci staţii care au alt cod alfanumeric decât YO sau ER) care au condus la o legătură valabilă. Concurenţii care nu reuşesc să realizeze pe etapă niciun QSO valabil cu staţii având codul alfanumeric BR sau conform tabel vor primi multiplicator şi scor zero în etapa respectivă.

Scorul pe etapă este dat de suma punctelor pe etapă înmulţită cu multiplicatorul pe etapă.

Scorul final este dat de suma scorurilor pe fiecare etapă.

Se penalizează cu anularea punctelor şi multiplicatorului pe legătură următoarele abateri:

            - Diferenţă de timp mai mare de 5 minute între corespondenţi;

           

7.     Log, termen de expediere.

            Logul va fi în format Cabrillo .Se acceptă loguri si pe hârtie şi se va expedia  în termen de maxim 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare competiţiei. Adresa de expediere va fi     yo4kak@gmail.com sau C.S.R BRAILA   CP.70   OP.1  cod 810550  BRAILA

           

8.    Premii :

            Se premiază ctagoriile A, B, C, D, E. Primul clasat la fiecare categorie primeşte o cupă, cu condiţia ca la respectiva categorie să fi participat minimum 10 staţii, în caz contrar primeşte o diplomă. Următorii doi clasaţi primesc diplome. Concurentul cu cel mai bun rezultat, indiferent categoria de participare A, B, C, D, E va primi “Trofeul minorităţilor” .