Arhiva‎ > ‎Concursuri‎ > ‎

Campionatul național UUS


La Campionatele Naționale în UUS pot participa toți radioamatorii români care sunt membri ai Federației Române de Radioamatorism prin structurile afiliate. 
Participanții trebuie să respecte litera și spiritul concursului, să folosească o putere de emisie conformă cu Regulamentul de radiocomunicații pentru serviciul de amator din România conform anexa 3 / art.1(1), să respecte modul de lucru conform segmentelor de bandă recomandate de IARU. Nu sunt permise legăturile prin intermediul repetoarelor și nici folosirea acestora pentru a fixa frecvențe de întâlnire în concurs.

Prin trimiterea fișei de concurs pe hârtie sau electronic, în mod automat se consideră ca declarație pe propria răspundere că emitentul cunoaște, acceptă și respectă Regulamentul de concurs și Regulamentul de radiocomunicații pentru serviciul de amator din România astfel că orice inadvertență poate duce la penalizări. De asemenea accepta controlul privind modul de respectare a acestora în timpul competițiilor.

I. Desfășurare:  La aceeași dată și în aceeași localitate unde se va ține Simpozionul Național al radioamatorilor din România (de obicei Sâmbăta, în luna August sau începutul lunii septembrie).

I. Desfășurare:  Al treilea sfârșit de săptămână complet din luna August:
• 144 MHz – Sâmbătă în două etape: orele 12 – 15 și 15 – 18 UTC
• 432 MHz – Duminică în două etape: orele 03 – 05 și 05 – 07 UTC
• SHF-1,3; 2,3; 5,7; 10.3; 24,2 GHz – Sâmbătă Et.a-I-a orele 18-20 UTC și Duminică Et. a-II-a orele 07 – 09 UTC (sunt admise skeduri)

II. Tipuri de emisie:  CW / SSB / MF

III. Segmente de banda recomandate IARU:  
• CW 144.050 – 144.150 432.050 – 432.150 1296.050 – 1296.150
• SSB /CW 144.150 – 144.400 432.150 – 432.500 1296.150 – 1296.500
• FM 144.400 – 144.700 432.500 – 432.800 1296.500 – 1296.800
Sunt evitate frecvențele de apel (144.300, 432.200, 1296.300 MHz).
Pot participa stații fixe și stații portabile.
O legătură completă constă în transmiterea și recepția indicativului, a controlului (RS sau RST) a numărului de ordine și a locatorului.

IV. Categorii de participare: 
A. Individual (un singur operator) pe fiecare bandă 144 , 432 și SHF.
B. Stații Echipa ( doi operatori pe bandă, de la același club) pe fiecare bandă 144, 432 și SHF.
Operatorii individuali nu pot opera și la o stație echipa în aceeași competiție.

V. Controale: Codul numeric schimbat în timpul concursului este format din controlul RS sau RST și un număr serial de ordine ce începe cu 001 transmis la prima legătură radio și care este crescător cu o unitate la fiecare legătură radio realizată în concurs. După codul numeric se transmite locatorul format din șase caractere. Exp: 57001 KN 24 XX..
Cu o stație se poate lucra o singură dată într-o etapă indiferent de tipul emisiei.
Numărul de ordine este în continuare la etapa a doua.
Pentru fiecare bandă numărul de ordine începe cu 001.

VI. Scorul: Se acordă un punct pentru un kilometru distanță între corespondenți, pentru benzile de 144MHz și 432MHz indiferent de modul de lucru sau de tipul de emisie. Pentru benzile SHF, fiecare kilometru se multiplică cu coeficienții de mai jos, funcție de banda: 1X. . în 1,3GHz, 2X.. în 2,3GHz, 2.5X.. în 3,4GHz, 3X .. în 5,7GHz, 6X ..în 10,3GHz și 9X.. în 24,2GHz.
Scorul pe bandă este dat de suma punctelor realizate în cele două etape. Nu se calculează cu fracțiuni de punct.

VII. Amplasament: 
- O stație individuală sau Echipa de club, fixă sau portabilă, va avea un singur amplasament în concurs. Prin amplasament se înțelege receptoare, emițătoare și antene dispuse într-un spațiu cu un diametru de cca 500 m. Nu se admite comanda la distanță a emițătoarelor sau receptoarelor.
- Stație individuală fixă sau portabilă înseamnă un operator neasistat într-un amplasament.
- Stație Echipa fixă sau portabilă înseamnă doi operatori într-un amplasament.

Observații:
- Stațiile care nu realizează la terminarea concursului minim 5% din cel mai mare punctaj declarat la concursul de pe banda respectivă. nu acordă puncte dar ocupă loc în clasament conform punctelor proprii realizate.
- La campionate nu se primește “log de control” ci numai „log de concurs”.
- Stațiile Echipa nu pot fi mai multe în același amplasament.
- Se recomandă anunțarea amplasamentelor unde se dorește a se face deplasarea.
- Este recunoscut ca este dificil sa se deplaseze un operator singur în portabil, de aceea se poate admite sa lucreze doua stații în tandem adică fiecare stație face pauza alternative de o jumătate de ora pentru a evita lucrul în <<suveica…sau cum vreți să-i spuneți>>. Pe log se menționează cu cine s-a lucrat in tandem.- Pentru lucru în SHF se solicita date despre echipament și cel putin , doua fotografii datate ale aparaturii în amplasamentul de unde se operează, pentru a elimina eventualele suspiciuni de abatere de la regulament. Prin stație portabila se înțelege alt amplasament decât cele înscrise în AUTORIZAȚII.

Erori (penalizări):

- Se anulează punctele la ambii corespondenți la o diferență de timp declarat mai mare de cinci minute sau la o eroare a înscrierii indicativului sau locatorului corespondentului.
- Legăturile efectuate în afara segmentelor de bandă aferente tipului de emisie pot fi anulate sau concurentul descalificat, dacă acesta o face deliberat.
- Prin descalificarea unui concurent se pierd toate punctele acordate de acesta concurenților cu care a lucrat.
- Nerespectarea Regulamentului de concurs duce la descalificarea concurentului și anularea punctelor acordate de acesta corespondenților.
- Pentru abateri grave CA ,la cererea documentată a arbitrilor, poate aplica și alte penalizări stabilite cu majoritate de voturi în ședință.
- Declararea falsă a locatorului duce la descalificare și anularea punctelor acordate în concurs.

Fișele de concurs se vor trimite separat pentru fiecare banda (dar cele doua etape în continuare) de preferat electronic în format EDI, EXCEL, și trebuie să cuprindă:
- indicativul și locatorul folosit înscrise pe pagină, sus
- data
- ora UTC
- indicativul corespondentului
- controlul și numărul transmis
- controlul și numărul recepționat
- locatorul recepționat
- nr.de puncte pe legătură revendicat, plus totalul de puncte pe banda la finalul fisei.
Fișa "summary UUS" va cuprinde obligatoriu; Indicativul, numele operatorului(operatorilor) , numele asociației pentru care a lucrat concurentul (operatorii) , datele tehnice ale echipamentului folosit în concurs, și totalul punctelor pe banda de concurs. Fișele care nu sunt conforme cu cerințele regulamentului se pot considera nule și nu vor acorda puncte. La editarea în format EDI, se vor completa corect , toate precizările, altfel logul poate fi respins de program.

VIII. Arbitraj: Arbitrii se selectează din oferte și se confirmă de Consiliul de Administrație al FRR cu cel puțin 45 de zile înaintea primei etape și se publică. Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea în timpul concursului privind respectarea Regulamentului de concurs și a Regulamentului de radiocomunicații pentru serviciu de amator din România. Arbitrii vor trimite informările însoțite de probe la arbitrul concursului în termen de 48 de ore (data poștei).

IX. Clasamente:  Se întocmesc clasamente pe fiecare categorie și bandă.
Primii clasați primesc titlul de Campion Național al României (dacă sunt cel puțin 10 concurenți clasați la categoria respectivă), medalie, diplomă și tricou de campion.
Locurile II și III primesc medalie și diplomă, iar până la locul 10 inclusiv primesc diplomă. Clasamentul final complet se publică în revista federației și pe site-ul FRR.

X. Termene: Termenul limită de expediere pentru fișele de concurs este de 10 zile de la încheierea concursului (data poștei). Fisele primite se afișează în cinci zile, electronic, la FRR, iar verificarea fișelor se face în 30 de zile de la primirea acestora (45 de zile de la concurs). Clasamentul provizoriu se publică electronic și la QTC. Termenul de contestație este de 10 zile de la dat publicării. Contestația se face în scris și este însoțită de 30 Lei, care se depun în plic la Federație. Contestația și suma de bani se înregistrează într-un registru de contestații. Contestațiile se publică electronic și se difuzează la QTC.
Termenul de răspuns la contestații este de 15 zile, hotărârea este definitivă și se comunică electronic și la QTC. Dacă este admisă contestația, suma de 30 Lei se restituie. Banii nerestituiți se depun cu chitanță în contul federației și constituie venit ce se înregistrează în contabilitate. Clasamentul final este confirmat de Consiliul de Administrație al FRF, după care se publică în revistă și electronic.

Fișele de concurs se trimit în format electronic la adresa: cnuus@hamradio.ro

Notă: Regulamentul se publică în revista Federației și se difuzează la QTC cu o săptămână înainte de concurs. Orice abatere de la Regulament se consideră tentativă de fraudare și poate fi sancționată prin descalificarea concurenților implicați direct.

Precizări: Modificările au fost făcute cu consultarea mai multor participanți la Campionatul din 1296 MHz, discutate în Consiliul de Administrație în ședința din luna octombrie 2009 și 2010, după studierea propagării în SHF pe durata a circa trei luni de zile, pentru a "prinde condiții bune de propagare" seara și dimineața în banda de 1,3GHz și mai sus pana la 24GHz. În YO sunt destule echipamente ce pot lucra în frecvente SHF și se impune atragerea lor în concursuri.  De asemenea în CA s-a aprobat desfășurarea unei CUPE UHF-SHF odată cu concursul IARU din luna octombrie, după regulamentul IARU și C.N. UUS al României, pentru stimularea lucrului în benzile superioare (peste 1,3Ghz). 

    Aprobat de Consiliul de Administrație al FRR. Valabil în anul 2015.

Președintele comisiei de ultrascurte,
Augustin Preoteasa - YO7AQF