Arhiva‎ > ‎Concursuri‎ > ‎

Campionatul național US SSB

I. Desfășurare:  Etapa de SSB: prima și a doua zi de Luni din Octombrie

Concursul este format din 8 etape a câte 30 de minute fiecare, astfel:

Prima zi de luni: 16.00.00 UTC – 16.29.59 UTC (prima etapa);

 16.30.00 UTC – 16.59.59 UTC (a doua etapa);

 17.00.00 UTC – 17.29.59 UTC (a treia etapa);

 17.30.00 UTC – 17.59.59 UTC (a patra etapa);

A doua zi de luni: 16.00.00 UTC – 16.29.59 UTC (a cincea etapa);

 16.30.00 UTC – 16.59.59 UTC (a șasea etapa);

 17.00.00 UTC – 17.29.59 UTC (a șaptea etapa);

 17.30.00 UTC – 17.59.59 UTC (a opta etapa);


II. Benzi și moduri de lucru: 80m 3675 KHz to 3775 KHz

III. Categorii de participare:

A.  Seniori individual – operatori cu vârsta peste 18 ani împliniți;

B.  Juniori individual – operatori cu vârsta pana la 18 ani împliniți la data ultimei etape de concurs

C.  Echipe formate din 2 operatori; în mod obligatoriu ambii membri ai echipei vor fi legitimați la același club afiliat FRR;

D.  QRP – indiferent de vârsta / clasa de autorizare, maxim 10W input – 5W out

E.  Receptori


Note:

    b)  în cadrul aceluiași concurs un participant nu poate opera și individual și în cadrul unei echipe;

    c)  în cadrul unui concurs, cu aceeași stație se poate face câte o legătura în fiecare din cele 8 etape;

    d)  la limita de separare a etapelor nu se aplica regula de 5 minute abatere de timp intre orele înscrise în loguri


IV. Controale: un cod din 6 cifre care se formează astfel: Primele trei cifre reprezintă numărul de ordine al legăturii, începând cu 001, în continuare de la o etapa la alta. Următoarele trei cifre se transmit gen ștafeta. La prima legătura din concurs grupul de trei cifre se formează astfel: cifra din indicativ, urmata de vârsta operatorului în ani împliniți. La legătura următoare, se transmite grupul de trei cifre (ultimele trei) de la legătura anterioara. Exemplu, pentru un operator din districtul 5, în vârsta de 42 de ani:
TX RX 
Legătura 1: 001542 001934 
Legătura 2: 002934 001756 
Legătura 3: 003756 002444 
Legătura 4: 004444 004718 
Legătura 5: 005718 006971 
Nu exista multiplicator. 
        O linie în fișierul cabrillo ar putea arata în felul următor:
        QSO:  3500 PH 2013-10-07 1625 YO3GW  59 005323 YO9XC 59 003945

V. Punctaj: 1 QSO valabil = 2 pct; o recepție valabila = 2 pct

VI. Penalizări: Se anulează la ambii corespondenți punctele dacă: timpul diferă cu mai mult de 5 minute, dacă orele sunt din etape diferite, dacă sunt greșeli la înscrierea indicativului, sau dacă sunt una sau mai multe greșeli        la înscrierea codului numeric. Legăturile duble se iau în considerare o singura data și anume prima legătura valida.

VII. Scor final: suma punctelor din cele 8 etape.

VIII. Arbitraj: Arbitrii se desemnează de către CA la propunerea comisiei de specialitate cu cel puțin 45 de zile înaintea primei etape și se publica. Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea din concurs, sa verifice modul de lucru și respectarea regulamentului de concurs și a regulamentului privind serviciul de amator din Romania. Participanții sau arbitrii care constata nereguli în timpul desfășurării concursului pot transmite informările respective însoțite de probe relevante în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a patra, respectiv a opta. Arbitrii pot solicita participanților documente doveditoare ale condițiilor de autorizare: locații autorizate, clasa de autorizare, legalitatea utilizării unui indicativ special, etc. Oricare din următoarele situații atrage după sine descalificarea concurentului și trecerea acestuia la log control:

a)    depășirea timpului regulamentar de concurs;

b)    orice încălcare a regulamentului serviciului de amator din Romania;

c)  orice încălcare a regulamentului concursului.

d)  utilizarea de către concurenți de orice mijloace non-radio-amatoricești în timpul concursului, inclusiv, dar fără a se limita la: telefon, internet, mesagerie electronica, chat, VoIP, pentru solicitarea sau aranjarea de legături radio.

În cazul unor abateri grave, comisia de arbitri poate propune suspendarea participării concurenților vinovați la următoarele ediții ale campionatului.

Orice concurent poate face contestație în termen de 7 zile de la afișarea rezultatelor pe site-ul FRR, numai în forma scrisa și numai privind activitatea proprie. Depunerea contestației se taxează cu suma de 50 de lei, suma ce se restituie în cazul admiterii contestației și devine venit al FRR în cazul respingerii acesteia.

Clasamentele se confirma de către C.A. care poate discuta eventualele contestații.

IX. Clasamente / premii: Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie. Primii clasați la fiecare categorie primesc titlul de “Campion National al României” (dacă sunt minim 6 participanți pe categorie), medalia și tricoul de campion (la categoria QRP și receptori nu se acorda). Cei clasați pe locurile 2 și 3 primesc medalii. Primii 10 clasați primesc diplome. Premierea se face într-un cadru festiv.

X. Termen / adresa: logurile se vor expedia numai în format cabrillo, în termen de 10 zile de la data ultimei etape, la adresa: cnus@hamradio.ro Logurile vor menționa în mod obligatoriu structurile afiliate FRR din care fac parte operatorul sau operatorii, după caz.


Președintele comisiei de unde scurte,
    Ovidiu ORZA - YO2DFA