Arhiva‎ > ‎Concursuri‎ > ‎

Campionatul național de creație tehnică

I. Desfășurare:  La aceeași dată și în aceeași localitate unde se va ține Simpozionul Național al radioamatorilor din România (de obicei Sâmbăta, în luna August sau începutul lunii septembrie).


II. Secțiunile campionatului: 
A - Echipamente și accesorii pentru unde scurte 
B - Echipamente și accesorii pentru unde ultrascurte și microunde
C - Echipamente și accesorii pentru telegrafie viteză, RGA și alte echipamente pentru activitatea de radioamatori
Notă: Federația Română de Radioamatorism poate stabili alte tematici sau tematici suplimentare cu condiția da a se anunța acest lucru la emisiunea de QTC și a se publica acest lucru în revista federației cu cel puțin 6 luni înainte de data concursului. Tematicile vor fi cât se poate de clare.

III. Categorii de participanți Individual. Nu se admit lucrări colective. Fiecare participant poate prezenta o singură lucrare la o secțiune/ramură. O lucrare poate fi prezentată o singură dată. Prezentarea lucrării în fața comisiei de arbitri, va fi făcută personal. Nu se admit intermediari. Concurentul va prezenta lucrarea în stare de funcționare, asigurând toate accesoriile necesare pentru a demonstra caracteristicile prezentate în lucrarea respectivă (de ex. Un participant prezintă un amplificator final. El trebuie să asigure cel puțin: sursa de alimentare, un emițător care să atace amplificatorul final, un Wattmetru/reflectometru cu scala suficientă pentru a măsura puterea maximă a amplificatorului prezentat, o rezistență de sarcină care să reziste la puterea respectivă, eventual un frecvențmetru, cabluri de interconectare, ideal un analizor de spectru, etc.)
Toate lucrările vor fi însoțite obligatoriu de documentația aferentă , documentație care după terminarea concursului rămâne la FRR pentru a putea fi publicate în revista.

IV. Înscrierea la concurs:  Se va face cel târziu în data concursului fără a se depăși ora 9. După această oră nu se mai admite înscrierea de lucrări. Înscrierea se face prin depunerea Fisei de înscriere prezentată în ANEXA I.

V. Comisia de arbitraj: Va fi compusă din trei până la cinci membri și coordonată, de Președintele Comisiei Tehnice din Consiliul de Administrație al FRR. Nici un membru al comisiei de arbitraj nu va avea lucrare proprie înscrisă în concurs.

VI. Criterii de evaluare a lucrărilor:   După prezentarea lucrărilor de către concurenți, fiecare arbitru va acorda un punctaj în funcție de următoarele aspecte:
1. Funcționalitate 0 - 30 puncte;
2. Documentație și prezentare 0 - 20 puncte;
3. Originalitate 0 - 15 puncte
4. Execuție tehnică 0 - 15 puncte
5. Complexitatea lucrării 0 - 10 puncte
6. Design 0 - 10 puncte
TOTAL 0 - 100 puncte
Punctajele vor fi acordate fără consultare între membrii comisiei de arbitraj şi vor fi trecute în foile de arbitraj prezentate în ANEXA II. Coordonatorul comisiei va prelua foile de arbitraj și le va centraliza în fișa prezentată în ANEXA III, calculând punctajul final în prezența tuturor arbitrilor. Lucrarea cu cel mai mare număr de puncte obținute se va clasa pe locul I, etc. 

Notă: În cazul în care pe unul din locuri se vor situa două sau mai multe lucrări, coordonatorul comisiei va acorda şi el punctaj ca mai sus pentru departajare, după care se reface clasamentul.
Clasamentul odată definitivat, se va afișa la loc vizibil, notându-se ora afișării (vezi ANEXA IV). Dacă în termen de o oră de la afișarea rezultatelor nu se depun contestații, clasamentul rămâne definitiv.
În cazul în care unul sau mai mulți concurenți vor contesta locul obținut, acesta/aceștia vor depune la coordonatorul comisiei contravaloarea sumei de 10 EURO, care va reîntruni comisia de arbitri pentru soluționarea contestațiilor. Contestațiile vor fi făcute cu referire strictă la lucrările proprii. Dacă contestația este rezolvată favorabil, banii depuși se restituie. Dacă contestația va fi respinsă ca neîntemeiată, banii respectivi vor fi virați în contul FRR și se va emite chitanță fiscală. Foile de arbitraj pot fi consultate de către oricare din participanți și vor fi păstrate la sediul FRR cel puțin un an de la data concursului.

VII. Clasamente/Premii:  Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare secțiune/ramură, conform ANEXA IV. Primii clasați la fiecare secțiune/ramură primesc titlul de "Campion Național al României" (dacă au fost cel puțin șase lucrări clasate), medalia și tricoul de campion. Cei clasați pe locurile doi și trei primesc medalii. Primii șase clasați primesc diplome.


Președintele comisiei de Creație Tehnică,
    Ioan Purcelean - YO5IP