Model recomandare - Maestru al sportului

Recomandare,

(Model informativ)

 

 

Consiliul director al Clubului ____________________ întrunit în ședința ordinară din data de __________ a luat în discuţie solicitarea domnului ___________________________________ , de la secţia ___________ a clubului nostru, prin care solicită eliberarea unei recomandări în vederea obţinerii titlului de:

«  MAESTRU al  SPORTULUI   »                                                    

Analizând rezultatele obţinute de sportiv în competiţiile interne şi internaţionale precum și documentele prezentate, am constatat că acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute în “Regulamentul de clasificări sportive” cap___., Art___., pct___.

 

Anexăm alăturat :

                                   - Lista cu entitățile DXCC confirmate (*1)

                                   - Clasamentul _____________________________.

                                   - Clasamentul _____________________________.

 

___/____________/ 201_.

 

Directorul Clubului Sportiv  __________________________ 

 (*1) Lista cu entitățile DXCC trebuie să fie semnată de persoana acreditată de FRR sa facă acest lucru, sau de doi radioamatori autorizați, care pe proprie răspundere confirma că au verificat QSL-urile care dovedesc legăturile prezentate în lista cu entitățile DXCC anexată.