Cum procedați pentru a solicita diverse clasificări sportive

1)  Va adresați ÎN SCRIS clubului de care aparțineți și solicitați ca în baza documentelor care le prezentați (clasamente, diplome, QSL-uri etc.), să va facă o recomandare pe care împreuna cu documentele care justifică cererea d-stră să le trimită prin adresa OFICIALĂ (cu număr de înregistrare) la FRR.

 

2)  FRR înregistrează cererea d-stră, vă confirmă primirea, și o repartizează comisiei de Diplome și clasificări sportive

 

3)  Comisia de specialitate, verifică exactitatea și corectitudinea datelor din documentele prezentate de d-stră, iar dacă prin documentele prezentate dovediți că vă încadrați în prevederile "Regulamentului de clasificare sportivă", înaintează către ANS adresa prin care solicita să vi se atribuie clasificarea sportivă solicitată.  

 

De regula în circa 30 de zile, ANS emite decizia și întocmește carnetul care dovedește clasificarea pe care ați solicitat-o.

Acest carnet se trimite la FRR pentru a fi înmânat, de regula, în cadru oficial cu ocazia diverselor activități festive.

 

Nu uitați sa anexați :

-          copie a actului de identitate

-          copie a licenței de radioamator

-          2 fotografii tip pașaport.

Pentru Cat.I-a nu este necesara copia actului de identitate si nici fotografiile.

   

Pare puțin cam stufos, dar aceasta este procedura legală prin care se creează responsabilitatea și nu mai "dispar" dosare.  Pentru orice alte lămuriri, vă rog să nu ezitați să mă contactați prin e-mail sau prin telefon.

  

Președintele comisiei QSL, Diplome și clasificări sportive,

Mihai MALANCA – YO9BPX