Arhiva‎ > ‎Comunicate‎ > ‎

Regulamentul Campionatului Național US CW

postat 9 feb. 2017, 13:17 de Adrian Mocanu   [ actualizat la 5 mar. 2018, 04:42 de Cristian Simion ]

Organizator: Federația Română de Radioamatorism

Participanți: Sunt invitați să participe la Campionatul Național de US toți radioamatorii români membri ai structurilor afiliate Federației Române de Radioamatorism cu autorizație valabilă (cu taxa plătită)  in perioada desfășurării campionatului.

Toți participanții vor respecta “Regulamentul Cadru de participare în competițiile de US şi UUS, organizate de FRR” (Anexa 1).

Date/ore: 8 etape de câte 30 minute desfășurate astfel:

Etapele 1, 2, 3 si 4 în prima zi de luni a lunii Martie între orele 16:00-18:00 UTC. 
Etapele 5,6,7 si 8, în a doua zi de Luni a lunii Martie, între orele 16:00-18:00 UTC. Etapele sunt delimitate astfel:

  • etapa 1 şi etapa 5 între orele 16:00 - 16:29 UTC;
  • etapa 2 şi etapa 6 între orele 16:30 - 16:59 UTC;
  • etapa 3 şi etapa 7 între orele 17:00 - 17:29 UTC;
  • etapa 4 şi etapa 8 între orele 17:30 - 17:59 UTC;

Notă: Cu aceeași stație se poate stabili o singură legătură în fiecare etapă.

Benzi/moduri: 80m (în intervalul 3510 – 3560kHz), CW.

Categorii  de participare:

A. Seniori categorie putere mare - Operatori cu vârsta peste 18 ani, putere peste 100 W, conform cu autorizația ANCOM;

B. Seniori categorie putere redusa - Operatori cu vârsta peste 18 ani, putere maxim 100 W;

C. Juniori -  Operatori cu vârsta până la 18 ani (împliniți la data concursului)   putere maxim 100 W;

D. Echipe - Stații cu autorizație de club, cu maxim doi operatori indiferent vârsta.

E. Receptori – seniori;

F. Receptori – juniori;

Nota 1: Un participant la campionat poate opta pentru o singură categorie din cele enumerate mai sus. 
Nota 2: Operatorii de la categoria D, membrii ai structurilor afiliate FRR, trebuie să aparțină aceluiași club.

Controale: Se va transmite un cod din 6 cifre, format astfel:

  • Primele 3 cifre reprezintă numărul de ordine al legăturii, începând cu 001,  număr ce va fi transmis în continuare de la o etapă la următoarea etapă.
  • Ultimele  3 cifre sunt un cod tip ștafetă. La prima legătură din concurs codul se va forma cu cifra din indicativ plus vârsta operatorului în ani împliniți. Pentru categoria Echipe se va folosi vârsta unuia din operatori. La legătura următoare se va transmite codul recepționat la legătura anterioară.

Exemplu: pentru un operator din districtul 5, în vârsta de 42 de ani:
                          TX          RX 
Legătura 1: 001542   001934 
Legătura 2: 002934   001756 
Legătura 3: 003756   002444 
Legătura 4: 004444   004718 
Legătura 5: 005718   006971

O linie în fișierul Cabrillo ar putea arata în felul următor:
QSO:  3500 CW 2013-10-07 1625 YO3GW  599 005323 YO9XC 599 003945

Punctaj: se acordă 2 puncte pentru fiecare QSO valabil.

  • Sunt valabile QSO-urile înscrise în logurile ambilor corespondenți, la același timp sau la o diferență de maximum 5 minute, fără greșeli la indicativ sau la numerele de control.
  • Se anulează QSO-urile ambilor corespondenți, fără aplicarea unor penalizări suplimentare, în următoarele situații:

§  timpul înscris în log diferă cu mai mult de 5 minute;

§  există greșeli în indicativ sau în codurile numerice.

În cazul unor QSO-uri duble, se punctează un singur QSO valabil. Nu se aplică penalizări pentru QSO-uri duble și se recomandă păstrarea lor în log.
Scor final: suma punctelor din cele 8 etape. Nu există multiplicator.

Arbitraj: Arbitrii (minim 3) se desemnează de către CA la propunerea comisiei de specialitate, cu cel puțin 45 de zile înaintea primei etape și se anunță public. Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea din concurs, modul in care participanții respecta regulamentul de concurs și regulamentul privind serviciul de amator din Romania. Participanții sau arbitrii, care constata nereguli în timpul desfășurării concursului, pot transmite organizatorului în termen de 48 de ore de la încheierea etapei a patra, respectiv a opta, informări însoțite de probe relevante privind neregulile constatate. Arbitrii pot solicita participanților documente doveditoare privind condițiile de operare (amplasament, clasa de autorizare, legalitatea utilizării unui indicativ special, jurnalul de trafic, etc). Oricare din următoarele situații atrage după sine descalificarea concurentului și trecerea acestuia la categoria  “log control”:

§  depășirea timpului regulamentar de concurs;

§  încălcarea regulamentului serviciului de amator din Romania;

§  încălcarea regulamentului de concurs;

§  utilizarea de către concurenți a oricăror mijloace non-radioamatoricesti în timpul concursului, inclusiv, dar fără a se limita la: comunicații prin telefon, internet, mesagerie electronica, chat, VoIP, pentru solicitarea sau aranjarea de legături radio;

Este permisă folosirea pasivă a sistemelor de alertare publică: DX cluster, RBN etc. (fără auto-postare, postare fictivă, favorizarea anumitor indicative etc.)

Arbitrii pot propune comisiei de disciplina a FRR, sancționarea concurenților găsiți vinovați.
La sfârșitul concursului, Comisia de arbitri va întocmi raportul de arbitraj ce va conține și clasamentul  provizoriu. 
Orice concurent poate face în termen de 7 zile de la afișarea rezultatelor pe site-ul FRR, contestație scrisa privind rezultatele proprii. Depunerea contestației se taxează cu suma de 50 de lei. Suma  se restituie în cazul admiterii contestației sau devine venit al FRR în cazul respingerii acesteia. Contestațiile vor fi analizate de C.A. al F.R.R.
Logurile concurenților se vor publica pe site-ul oficial al federației în forma rezultată după verificare.
Clasamentele provizorii se vor valida de către o comisie  din care va face parte președintele comisiei de specialitate și secretarul FRR si ulterior  vor supuse spre aprobare  C.A. al F.R.R.

 Sancțiuni: Sancțiunile aplicate participanților care încalcă prevederile prezentului regulament, vor fi stabilite de către comisia de apel a FRR şi pot consta în:

§  Suspendarea participării la competiția unde s-a raportat şi confirmat abaterea şi re-clasificarea logului ca log de control (zero puncte);

§  Interdicția de a participa la competițiile organizate de FRR, pentru o anumită perioadă de timp, în funcție de gravitatea faptei şi de antecedente.

 Clasamente/premii: Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie. Primii clasați, în clasamentele membrilor structurilor afiliate FRR, primesc titlul de “Campion Național al României” (dacă pentru fiecare din categoriile A, B,C si D sunt minimum 6 clasați din 3 cluburi diferite), medalia și tricoul de campion. Cei clasați pe locurile 2 și 3 primesc medalii. Primii 10 clasați primesc diplome. Alte premii/cupe/trofee pot fi decernate în funcție de inițiativele asociațiilor și de sponsori. Premierea se face de regulă într-un cadru festiv.

 Termen/adresa: logurile se vor încarcă pe server numai în format Cabrillo, în termen de 10 zile de la data ultimei etape, la adresa: http://www.hamyo.ro/concursuri/upload.php . Logurile vor menționa în mod obligatoriu structurile afiliate FRR, din care fac parte operatorul sau operatorii, după caz.

 

Headerul în formatul Cabrillo este:

START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: YO1XXX
CONTEST: CN US CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 30940
NAME: VASILE
LOCATION:KN34FR
OPERATORS:YO1XXX
CLUB: Clubul Sportiv Răsăritul
CERTIFICATE: YES
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.5966.0

Prin trimiterea logului de concurs participanții confirmă irevocabil şi necondiționat că:

1) au citit și înțeles regulile concursului și se supun acestora;

2) au operat în conformitate cu regulile şi reglementările privind serviciul de amator în vigoare în zona în care se află localizată stația;

3) sunt de acord ca logul expediat să poată fi făcut public;

4) acceptă că descalificarea sau orice altă decizie a Comitetului de organizare este oficială şi finală. În cazul în care un participant nu este de acord cu toate cele de mai sus, ar trebui să nu trimită logul sau să îl trimită “Log Control” (Chec log).

Întrebări referitoare la regulile Campionatului Național de Unde Scurte - Telegrafie (CW) pot fi transmise prin email la adresa: frr@hamradio.ro

5 Februarie 2017

(Anexa 1)
Regulamentul cadru de desfășurare a concursurilor organizate 
de FEDERATIA ROMANA DE RADIOAMATORISM 
în Unde Scurte şi Unde Ultrascurte

§  Prevederile prezentului regulament cadru se aplică următoarelor competiții organizate de Federația Romana de Radioamatorism : - Campionatul National de Unde Scurte telegrafie, Campionatul National de Unde Scurte telefonie, Campionatul National de Unde Scurte RTTY, Campionatul National de Unde Scurte Multiband YODXHF, Campionatele Naționale de Unde Ultrascurte, Campionatul National de Unde Ultrascurte YODX-VHF-UHF-SHF.

§  Acolo unde sunt prevederi care se aplică diferențiat (numai în unde scurte, numai în unde ultrascurte, sau numai la un anumit concurs) se va specifica acest lucru în regulamentul concursului respectiv.

§  Prin participarea la concursurile Federației Române de Radioamatorism, participanții își dau acordul implicit de a respecta regulamentul concursului şi regulamentul cadru de desfășurare a concursurilor organizate de Federația Română de Radioamatorism. Nerespectarea prezentului Regulament Cadru duce la descalificarea participantului.

§  Scopul participanților este de a stabili legături radio, cu transmiterea şi recepționarea de numere şi texte de control specifice, în condiții de acuratețe.

§  Participanții își asumă un comportament sportiv, in spirit de fair play, respect şi tratament egal pentru toți ceilalți participanți.

§  Nu se vor folosi tactici de operare care să favorizeze un anumit participant sau grupuri de participanți, asociație sau club, în detrimentul altora. Un exemplu de tactică de operare neacceptată de Federația Romana de Radioamatorism: traficul preferențial, când sunt contactate selectiv, anumite indicative şi sunt evitate altele.

§  Operarea stației se va face în limitele impuse de autorizația de radioamator.

§  Amplasamentul stației, format din antene, stații radio (emițătoare, receptoare), accesorii etc., trebuie să se situeze, fie dintr-un amplasament menționat în autorizația de radioamator, fie într-un spațiu limitat, definit ca fiind un cerc cu diametrul de maximum 500m.

§  Este permisă operarea de la distanță a stației (adică operatorul să se afle într-un alt amplasament decât cel în care se află antenele şi stația radio şi să controleze echipamentele din amplasament via internet), dacă sunt respectate regulile de mai sus referitoare la amplasament.

§  Nu se admite folosirea de receptoare situate în afara amplasamentului definit mai sus (inclusiv WEB SDR)(receptoare digitale software).

§  Nu se admite transmiterea simultană a mai multor semnale în aceeași bandă, sau în benzi diferite.

§  Participanții vor accepta monitorizarea concursului, atât prin înregistrări, cât şi prin controale efectuate de delegați ai Federației Romane de Radioamatorism  în amplasamentul de concurs. În acest din urmă caz, participantul se obligă să colaboreze cu delegația Federației Romane de Radioamatorism  pentru eventuale verificări şi măsurători.

§  La toate categoriile este permisă folosirea mijloacelor publice de alertare/informare tip DX-Cluster sau RBN (Reverse Beacon Network - rețele de balize). Nu este permisă folosirea acestor sisteme pentru postarea propriului indicativ sau pentru favorizarea unui singur indicativ sau a unui grup redus de indicative (membri ai aceleiași asociații, club etc). În particular, la concursurile de UUS este permisă folosirea sistemului public ON4KST chat, pentru stabilirea de sked-uri (legături prestabilite), sau pentru anunțarea frecvenței de lucru, dar nu pentru informații legate de numerele de control. Ideea principală este că sistemele publice pot fi monitorizate, iar suspiciunile şi reclamațiile pot fi confirmate sau infirmate.

§  Este interzisă folosirea mijloacelor private de comunicare (telefon, internet etc) pentru stabilirea de sked-uri sau pentru transmiterea de informații care fac obiectul concursului (numere de control, frecvențe etc).

§  Apelul, răspunsurile la apel şi legăturile radio, inclusiv conținutul legăturilor, trebuie să se desfășoare în timpul prevăzut în regulamentul concursurilor, folosind modul de lucru şi frecvențele prevăzute în regulamente.

§  Întrucât există diferențe notabile între traficul de concurs “din apel” şi “prin căutare”, pentru eliminarea suspiciunilor legate de traficul preferențial, este indicat ca orice participant să dedice cel puțin 20% din timpul de operare traficului tip “apel” folosind expresiile consacrate CQ, TEST, Apel concurs etc.

§  Legăturile duble sau incomplete vor fi lăsate în log şi nu se vor aplica penalizări pentru ele.

§  Stațiile participante la categoriile Echipe, trebuie să posede autorizație de club şi să fie operate de maxim doi operatori. Din motive impuse de regulamentele MTS, atunci când echipa este formată din doi operatori, ambii trebuie să fie membri ai aceleiași structuri afiliate la Federația Romana de Radioamatorism .

§  Participanții de la categoriile Individual, nu vor putea primi asistență în timpul concursului de la terțe persoane, pentru operarea stației, scrierea logului, stabilirea de sked-uri etc. Nu sunt considerate asistență, activitățile pre şi post concurs (de exemplu logistica, deplasarea, instalare echipament, etc.).

§  După încheierea concursului, participantul va expedia logul de concurs către organizator, în formatul şi termenul specificat de regulamentul concursului. Prin expedierea logului, participantul își exprimă acordul că logurile să devină proprietatea Federația Romana de Radioamatorism  şi să poată fi folosite pentru calculul scorului final şi al clasamentului. Logurile pot fi făcute publice, pot fi folosite pentru studii statistice sau de propagare, sau în scopuri educaționale.

§  Toate legăturile din concurs se vor consemna în jurnalul de trafic al stației, conform art. 24 din Regulamentul de Radiocomunicații pentru serviciul de amator din România.

§  Abaterile de la prezentul regulament cadru sau de la regulamentele concursurilor de US şi UUS, organizate de Federația Romana de Radioamatorism , vor fi analizate/investigate fie prin autosesizare, fie în urma unor  reclamații sau sesizări primite de comisia de apel a Federației Romane de Radioamatorism de la alți participanți, .

§  Sancțiunile aplicate participanților care încalcă prevederile prezentului regulament cadru sau a regulamentelor concursurilor de US şi UUS organizate de Federația Romana de Radioamatorism vor fi stabilite de către comisia de apel a Federației Romane de Radioamatorism  şi pot consta în:

§  Suspendarea participării la competiția unde s-a raportat şi confirmat abaterea şi re-clasificarea logului ca log de control (zero puncte)

§  Interdicția de a participa la competițiile organizate de Federația Romana de Radioamatorism , pentru o anumită perioadă de timp, în funcție de gravitatea faptei şi de antecedente.

§  Sancțiunile vor fi aduse la cunoștință participanților vizați, în scris (prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin curier cu predare pe baza de semnătură). In conformitate cu Statutului Federației Romane de Radioamatorism,  radioamatorii sancționați au drept de apel, in termen de 30 zile de la comunicarea sancțiunii. Decizia Comisiei de Apel va fi emisă conform Statutului Federației Romane de Radioamatorism  în termen de 15 zile şi este definitivă.