Scrisoare ANCOM

Federația Română de Radioamatorism a redactat și va înainta luni 22.07.2019 către ANCOM o scrisoare prin care solicită autorității române de reglementare să se opună propunerii Franței de alocare a spectrului de frecvențe de 144-146 MHz spre utilizarea serviciului aeronautic.

Demersul se integrează strategiei IARU de apărare a intereselor radioamatorilor în ceea ce privește banda de 2m și se coordonează cu acțiunile celorlalte organizații naționale afiliate IARU.

Scrisoarea se poate consulta aici!

Updated: 13/03/2020 — 8:56 AM